Menu
Hartbewaking / CCU / Eerste Harthulp

Bezoekersinformatie

Wij willen dat een bezoek zo goed en prettig mogelijk verloopt. Voor de bezoeker, voor medewerkers en vooral voor de patiënt. Daarom stelden we enkele regels en tips op.

Bellen of komt u op bezoek?

Bellen

De contactpersoon kan altijd naar de afdeling bellen voor informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt. Tel nr: (0570)-53 53 05. Bij voorkeur niet tussen 07.00-08.00 uur vanwege de wisseling van dienst.
In geval van drukte is het niet altijd mogelijk om u direct telefonisch te woord te staan. Wij vragen u dan op een later tijdstip terug te bellen.

Bezoektijden

Bij opname op de Eerste Harthulp / Hartbewaking mag 1 persoon aanwezig zijn tot de medische behandeling bekend is. Daarna gelden de bezoektijden.

11.00 - 11.30 uur
14.30 - 15.00 uur
19.30 - 20.00 uur

Wij verzoeken u vriendelijk het bezoek te beperken tot maximaal 2 personen tegelijkertijd bij de patiënt
. Tijdens de bezoekuren mag er niet gewisseld worden van bezoek. Veel bezoek kan namelijk erg vermoeiend en hinderlijk zijn voor de patiënt en overige patiënten.

Bloemen

Bloemen zijn toegestaan, bij voorkeur kleine boeketten.

Contactpersoon

Bij opname wordt een anamnese afgenomen en wordt u gevraagd om één of twee contactpersonen op te geven. De contactpersonen mogen vragen om informatie en/of worden ingelicht over uw gezondheidssituatie. Wanneer u als contactpersoon het gevoel heeft niet voldoende op te hoogte te zijn van de situatie, raden wij u aan informatie te vragen aan de arts of verpleegkundige. Informatie wordt alleen aan contactpersonen gegeven in verband met bescherming van uw privacy.