Menu
Dialyse-afdeling

Nefrologie poli

Bij de Nefrologie-poli staat het functioneren van de nieren centraal. De afdeling behandelt patiënten met verschillende nierziekten. Patiënten die een nierfunctievervangende behandelingen kunnen op de Nefrologie poli terecht.

Wanneer naar de Nefrologie poli?

Als uw behandelend arts vertelt dat uw nieren niet meer goed functioneren bestaat de kans dat u in de (nabije) toekomst gaat starten met een nierfunctievervangende behandeling, oftewel dialyse of niertransplantatie. Predialyse is de periode die voorafgaat aan de niervervangende behandeling. Predialyse is dus geen behandeling, het is een voorbereidende periode. U krijgt in deze periode voorlichting over de verschillende mogelijkheden op het gebied van de nierfunctievervangende behandelingen.

Op uw eerste bezoek komt u naar de polikliniek nefrologie, route 25. U hebt een afspraak bij de nefroloog en aansluitend bij de nefrologieverpleegkundige. De nefrologieverpleegkundige informeert u over wat predialyse voor u inhoudt.

Na het kennismakingsgesprek krijgt u voorlichtingsgesprekken om samen met u te kijken welke behandeling bij u past en wat medisch mogelijk is. Er zijn namelijk verschillende nierfunctievervangende behandelingen. Als u twijfelt of u wel een dialysebehandeling wilt ondergaan, kunt u vrijblijvend voorgelicht worden en kunnen wij u helpen de juiste afweging te maken.

Meer informatie