Menu
Cardiologie

Wat wij doen

Het team van de afdeling cardiologie research valt onder verantwoordelijkheid van de cardiologen van het Deventer Ziekenhuis. Er is nauwe samenwerking met regionale en academische ziekenhuizen en de WCN (Werkgroep Cardiologische centra Nederland) aan nationale en internationale onderzoeksprojecten.

Maak kennis met het team

In het Deventer Ziekenhuis wordt al meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten gedaan. Dit wordt gecoördineerd door de medewerkers van de afdeling cardiologie research. De afdeling staat landelijk goed bekend en heeft in de afgelopen jaren twee keer de jaarlijks toegekende prijs voor beste researchcentrum van de WCN ontvangen.

Wetenschappelijk onderzoek

De cardiologen van het Deventer Ziekenhuis zijn begonnen met wetenschappelijk onderzoek op het gebeid van hart- en vaatziekten. In de loop van de tijd is dit steeds verder uitgebreid en heeft dit geleid tot de afdeling cardiologie research zoals deze nu is: een professionele organisatie, bestaande uit 5 researchverpleegkundigen/ coördinatoren en een research arts.

Onderzoeksprojecten

Onder verantwoordelijkheid van de cardiologen en in samenwerking met regionale en academische ziekenhuizen, de WCN en gerenommeerde internationale onderzoekscentra coördineren zij het cardiologisch wetenschappelijk onderzoek in het Deventer Ziekenhuis. Ook worden vanuit de afdeling zelf geregeld onderzoeksprojecten opgezet. In de afgelopen jaren zijn er drie artsen op zo’n onderzoeksproject gepromoveerd aan de universiteiten van Utrecht, Groningen en Nijmegen. Verschillende medewerkers bekleden functies bij landelijke organisaties, zoals de WCN.

Patiënten kunnen worden gevraagd of ze mee willen doen aan onderzoek. Vanzelfsprekend is dit geheel op vrijwillige basis.

Wat betekent dit voor u als patiënt?