Menu
Cardiologie

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Als u voor een afspraak bij de afdeling cardiologie komt, kunnen wij u vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Door een eventuele deelname komen wij meer te weten over de verschillende ziekten.

Nieuwste ontwikkelingen en behandelmethodes

Omdat de cardiologen in het Deventer Ziekenhuis nauw betrokken zijn bij nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek, zijn zij goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en behandelmethodes. Zodoende kunnen zij deze kennis direct toepassen bij de behandeling van hun patiënten. Deelname aan onderzoek heeft daarom een positief effect op de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Indien de behandelend cardioloog het vermoeden heeft dat u mee kan doen aan een lopend onderzoek, wordt dit besproken met de medewerkers van researchafdeling. Zij nemen contact op en maken een afspraak met u om informatie te geven. Meedoen aan onderzoek is altijd vrijwillig. Na voldoende bedenktijd beslist u of u mee wilt doen. In dat geval zorgen de medewerkers dat u volgens de voorschriften van het onderzoek (protocol) wordt begeleid.

Screening

Het onderzoek begint meestal met een zogenaamde screening. Hierbij wordt aan de hand van het medisch dossier en lichamelijk en aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een hartfilmpje, bloedonderzoek en bloeddrukmeting) beoordeeld of u voldoet aan de criteria voor deelname. Is dat het geval, dan start de behandelfase waarin u wordt teruggezien voor controle op de polikliniek. Als na afloop van het onderzoek de resultaten zijn gepubliceerd, wordt u over de uitkomsten geïnformeerd.

Goedkeuring onderzoeken

Een medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen moet altijd vooraf worden goedgekeurd door een door de overheid erkende, onafhankelijke medisch ethische toetsingscommissie. Zo’n commissie, bestaande uit onder andere artsen, ethici, juristen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, beoordeelt vooraf of een onderzoek voldoet aan alle wet- en regelgeving op dit gebied. De Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis beslist vervolgens of het betreffende onderzoek in het Deventer Ziekenhuis mag plaatsvinden.

Contact opnemen met research cardiologie

Meer informatie

Meer informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek is te vinden op onderstaande websites: