Menu
Aandoeningen

Afasie

​Een afasie is een taalstoornis, die merkbaar kan zijn in het spreken, het vinden van woorden, het begrijpen, het lezen en het schrijven.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 44

Onderzoek en diagnose

Als de afasie nog maar kort bestaat en nog per dag verandert, wordt al oefenend onderzocht welke beperkingen er zijn. Bestaat de afasie minimaal zes weken, of is de afasie gedurende langere tijd niet veranderd, dan kan uitgebreid afasieonderzoek plaatsvinden.

Onderzoek

Het (basis)onderzoek wordt gedaan met de Akense AfasieTest. Er wordt een audio-opname gemaakt van een gesprek met u van ongeveer 10 minuten. Dit gesprek wordt later uitgeschreven en geanalyseerd. Daarnaast wordt gekeken naar:

• naspreken
• hardop lezen
• schrijven
• benoemen van afbeeldingen
• begrijpen van woorden en zinnen die u hoort en
• begrijpen van woorden en zinnen die u leest

Aanvullend wordt ook altijd gekeken naar ‘semantiek’, dat wil zeggen kennis van betekenissen van woorden. Afhankelijk van de aard en ernst van de problemen worden aanvullende tests gedaan op het gebied van complexere woordvinding, alledaagse mondelinge taalvaardigheid, en specifieke taalvaardigheden rondom bijvoorbeeld zinsbouw, werkwoorden, herkennen van letters en klanken.