Menu
Nieuws

Nieuwe werkwijze Borstcentrum

5 februari 2024

Alle patiënten met klachten van de borst of patiënten doorverwezen via het Bevolkingsonderzoek Borstkanker worden eerst direct gezien door een radioloog. Is de uitslag van de foto (mammografie) en eventueel aanvullende echografie goed, dan krijgen ze direct de goede uitslag te horen van de radioloog. Een efficiëntere werkwijze voor zorgverlener en patiënt. Wat al uniek was aan het Borstcentrum van het Deventer Ziekenhuis, is dat de verschillende betrokken disciplines fysiek met elkaar op één plek werken.

De juiste zorg op de juiste plek

Voorheen was het zo dat de patiënt eerst werd gezien door de chirurg, physician assistent of verpleegkundig specialist. Er volgde aantal vragen en een lichamelijk onderzoek. Daarna nam de patiënt weer plaats in de wachtkamer, werd gezien door de radioloog, moest vervolgens weer plaatsnemen in de wachtkamer en kwam daarna voor een uitslaggesprek terug bij de chirurg, physician assistent of verpleegkundig specialist.

Patiëntvriendelijker

Oncologisch chirurg Vera van Houten: ‘Een groot deel van de mensen die we zien blijkt gelukkig geen borstkanker te hebben. Toch is het vaak een spannende tijd, omdat mensen een tijd in onzekerheid zitten. De meerwaarde van lichamelijk onderzoek door ons, vóór beeldvorming, is er eigenlijk vaak niet. Nu weet de patiënt direct na een ‘‘goede’’ foto de uitslag. Het is minder belastend voor de patiënt, het verkort de wachttijd en versoepelt de gang van zaken. De werkwijze is nu een stuk patiëntvriendelijker en mensen zijn dus sneller uit hun zorgen.’

Radioloog Annemarie Schmitz: ‘We triëren de patiënt op een eerder moment. We hebben drie categorieën: zeker goedaardig, onzeker goedaardig en waarschijnlijk kwaadaardig. De eerste categorie patiënten staat nu sneller buiten, omdat wij de uitslag direct mededelen. Denk aan cystes, pijnklachten of vetbulten. Het is meer werk voor ons als radiologen, maar er is ook meer tijd voor uitleg van de uitslag ingepland.’

Tijdswinst

Een win-win situatie. Deze werkwijze past bij de juiste zorg op de juiste plek. Naast tijdswinst voor de patiënt, is er ook meer tijd voor de patiënten die wel worden doorverwezen voor vervolgonderzoek. Verpleegkundig specialist Florien Luijrink: Indien er een biopt is afgenomen of er moet een vervolgonderzoek plaatsvinden, is er daarna ruimte in onze agenda’s en wordt de patiënt alsnog gezien op de mammapoli. De chirurg, physician assistant of verpleegkundig specialist doet alsnog lichamelijk onderzoek, bespreekt de vervolgafspraken, eventueel aanvullende onderzoeken en het (mogelijke) behandelplan met de patiënt.’

Wat verder nieuw is bij het Borstcentrum, is dat het multidisciplinair samenwerken is uitgebreid. De patiënten die onder (curatieve) behandeling zijn bij de oncoloog voor borstkanker, worden tijdens hun controles bij de oncoloog nu ook gezien op het Borstcentrum. Zo zijn er korte lijntjes en is er laagdrempelig overleg.

Meer weten?