Menu
Nieuws

Deventer Ziekenhuis start met thuismeten bij hartfalen

12 september 2022

Hartpatiënten van het Deventer Ziekenhuis gaan starten met ‘thuismeten’. Het zijn patiënten met hartfalen die met behulp van een app hun bloeddruk, hartslag, gewicht en klachten vanuit huis monitoren.
Achter de schermen kijkt een verpleegkundig specialist van het Deventer Ziekenhuis nauwlettend mee naar de gegevens en begeleidt patiënten waar nodig. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis te komen.

Zorg verlenen op het juiste moment

Hartfalen is een chronische aandoening, waarbij het hart het bloed niet goed meer kan rondpompen. Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan, zoals kortademigheid en vermoeidheid. Patiënten met hartfalen hebben vaak meerdere controle afspraken in het ziekenhuis. De controles op de hartfalenpoli kunnen beperkt worden door thuismetingen. Met een - veilige - app kunnen patiënten thuis metingen doen, wanneer het uit komt. Het zorgt ervoor dat de zorgverleners meer inzicht krijgen in de gezondheidstoestand van de patiënt, sneller kunnen reageren, waardoor op het juiste moment zorg verleend kan worden. Daarnaast biedt het voor de patiënt inzicht in zijn eigen ziekte, waardoor patiënten in toenemende mate zelf (indien mogelijk) leren bijsturen.

Thuismeten via een app

Patiënten kunnen thuis, op een laagdrempelige manier, regelmatig hun gegevens invoeren in de app. Het gaat bijvoorbeeld om metingen van de bloeddruk, naleven van een gezonde levensstijl en het bijhouden van het gewicht. Via de bijbehorende Luscii app worden de meetgegevens ingevoerd en automatisch doorgestuurd naar het Deventer Ziekenhuis. Ook vullen patiënten via de app regelmatig een vragenlijst in over hun klachten. Met deze meetgegevens ziet de verpleegkundig specialist vanuit het ziekenhuis hoe het thuis gaat. Ze bekijkt met regelmaat deze metingen en krijgt een melding wanneer er afwijkende waarden zijn. Bij afwijkende waarden belt de verpleegkundige van het Deventer Ziekenhuis met de patiënt om samen te kijk wat er moet gebeuren. Zo nodig overlegt de verpleegkundig specialist met de cardioloog. De applicatie is ontwikkeld door Luscii. Dit bedrijf ontwikkelt toepassingen voor thuismeten en beeldbellen

Kleine groep van start

Er wordt gestart met een kleine groep van 20 patiënten, dit om eerst ervaringen op te halen in het monitoren van patiënten hartfalen op afstand. Als dit goed gaat kunnen meer patiënten op deze wijze gemonitord gaan worden. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen worden door de cardioloog, verpleegkundige of verpleegkundig specialist aangemeld. Voordat ze gaan starten krijgen ze uitgebreide informatie over het thuismeten en hoe je er praktisch mee werkt.

Lees meer over thuismeten bij hartfalen