Menu
Leren

Herinrichting verpleegkundige zorg

Het beroepsveld van de verpleging is sterk aan het veranderen en dat geldt ook voor de zorgvraag vanuit de maatschappij. Onder meer tegen die achtergrond werken diverse Nederlandse ziekenhuizen aan een andere positionering van hun verpleegkundige zorg. Daarbij draait het onder meer om meer functiedifferentiatie en onderscheid tussen bijvoorbeeld mbo- en hbo-functies.

De beste zorg door de juiste zorgprofessional

De ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en de zorg in het bijzonder leiden ertoe dat er behoefte is aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag. En dat er niet langer één type verpleegkundige is, maar verschillende profielen met ieder hun eigen beroepstitel, deskundigheidsgebied, bevoegdheden, bekwaamheden en opleidingsniveau. Het Deventer Ziekenhuis heeft de afgelopen jaren stappen gezet om die verpleegkundige zorg opnieuw in te richten. En loopt daarmee in Nederland voorop. Het doel: de beste zorg door de juiste zorgprofessional, op de juiste plek.

“We zijn één van de koplopers”

– José Geerdink, manager Deventer Ziekenhuis Academie