Menu
Nieuws

Ziekenhuis stopt met diverse zorgkeurmerken

14 mei 2019

Het Deventer Ziekenhuis stopt met het voeren van veertien bekende kwaliteitskeurmerken in de zorg, waaronder het Senior Friendly keurmerk, de Smiley voor kindgerichte zorg en het Roze Lintje voor borstkankerzorg. Dat is maandag bekendgemaakt tijdens een symposium in het kader van de landelijke Dag van de Verpleging.

Start met 'ontregelen'

Jarenlang zijn de vele tientallen lintjes, vignetten en vinkjes van patiëntenverenigingen en kwaliteitsinstellingen van grote waarde geweest. Ze hebben ziekenhuizen gestimuleerd om de kwaliteit verder te verbeteren en lieten het publiek zien dat de zorg vanuit patiëntenperspectief daadwerkelijk op orde was. Keerzijde is dat het Deventer Ziekenhuis inmiddels veel tijd en geld kwijt is aan registratie van alle gegevens ervoor. 'Het lijkt tegenstrijdig dat we afscheid nemen van erkenningen voor onze kwaliteit. Maar er kwamen hier met grote regelmaat controleurs op bezoek om te kijken of we aan alle vinkjes voldoen. Dat gebeurt met goede bedoelingen natuurlijk, maar het onderscheidend vermogen is inmiddels niet zo groot meer. Bijna ieder ziekenhuis heeft immers dezelfde erkenningen, de patiënt ziet door de bomen het bos niet meer. Bovendien zijn er goede alternatieven. Met deze stap gaan we voor meer werkplezier voor onze zorgverleners en meer zorgkwaliteit voor onze patiënten”, motiveert bestuursvoorzitter Gita Gallé.

Kwaliteit ook elders inzichtelijk

Er mogen dan keurmerken verdwijnen, het ziekenhuis blijft zijn zorg voortdurend verbeteren. 'De patiënt kan daar zonder meer op rekenen', onderstreept Gallé. 'We blijven altijd schaven aan onze zorgkwaliteit en het kan altijd beter. Die drive hebben we zelf en als het gaat om het toetsen van onze zorgkwaliteit zijn er ook andere waarborgen. Dit jaar wordt de kwaliteit ziekenhuisbreed getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Verder worden we onder meer door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd regelmatig gecontroleerd. Door iedereen is via www.ziekenhuischeck.nl de kwaliteit van ons ziekenhuis in te zien. Patiënten geven op hun beurt via Zorgkaart Nederland aan hoe ze die zorg uiteindelijk ervaren. Ook zal het ziekenhuis zelf patiënten actiever gaan vragen hoe ze de kwaliteit van zorg in het Deventer Ziekenhuis ervaren.'

Regeldruk verminderen

Het ziekenhuis is van plan nog een aantal keurmerken te handhaven, zo geeft de bestuursvoorzitter aan. 'Dat komt omdat ze nog steeds van grote waarde zijn voor de patiënt. Bijvoorbeeld omdat ze kwaliteit inzichtelijk maken die langs andere weg moeilijk toetsbaar is. Zo blijven we het Europese Eusoma-keurmerk voor goede borstkankerzorg voeren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Freya Pluim voor goede fertiliteitszorg.'

Afschaffen verpleegkundige handelingen

Het afscheid nemen van diverse keurmerken past in een bredere streven om de administratieve last in de zorg drastisch te verminderen. Zo voeren huisartsen met de paarse krokodil als symbool campagne voor het afschaffen van klantonvriendelijke bureaucratie. Minister Bruins en de partijen in de medisch-specialistische zorg hebben in het hoofdlijnenakkoord (2019-2022) afgesproken de regeldruk in de ziekenhuiszorg drastisch te verminderen. Het Deventer Ziekenhuis sluit daar bij aan. Niet alleen wordt afscheid genomen van keurmerken. In het kader van de Dag van de Verpleging werd ook gesproken over het afschaffen van iets meer dan zestig, uit onderzoek van Radboud UMC bekende, ‘onnodige’ verpleegkundige handelingen. Deventer verpleegkundigen zijn inmiddels begonnen om de eerste handelingen daadwerkelijk af te schaffen. 'Het gaat om activiteiten die in het verleden nut hebben gehad, maar inmiddels achterhaald zijn of hun effect hebben verloren en nu vooral tijd en energie kosten', aldus Galle. 'Ook elders in de organisatie kijken we de komende maanden hoe we onze zorg – zonder verlies van kwaliteit en service – effectiever en doelmatiger kunnen inrichten', aldus Gallé. 'Hiermee komt er tijd en geld vrij die we weer investeren in betere patiëntenzorg.'

Handen aan het bed

Internist ouderengeneeskunde en lid van het medisch stafbestuur, Marieke Zeeman van het Deventer Ziekenhuis, geeft aan dat het ‘ontregelen’ van groot belang is voor zowel patiënt als zorgverlener. 'De regeldruk in de zorg is langzamerhand echt uit de hand gelopen. Daar horen heel nuttige zaken bij en die zullen we natuurlijk blijven verrichten. Maar er zijn ook tal van maatregelen en handelingen waar onze patiënten echt niet beter van worden. In tegendeel, ze zorgen ervoor dat we het plezier in ons werk verliezen. En, veel belangrijker nog, dat we steeds minder tijd overhouden voor voldoende handen aan het bed en dus voor goede patiëntenzorg.'