Menu
Werken

Rinske: 'Ik kan verpleegkundig werk combineren met onderzoek'

Rinske Wolterink is de eerste Verpleegkundig Onderzoeker in ons ziekenhuis. Ze combineert praktijk (verpleegkundige) met wetenschappelijk onderzoek. Ze doet zelf onderzoek maar wil ook andere verpleegkundigen helpen bij het integreren van evidence based practice onderzoek. ‘Nogal wat verpleegkundigen zien onderzoek doen als een drempel. Die kan ik wegnemen.’

Eerste Verpleegkundig Onderzoeker

Rinske deed de HBOV-opleiding bij Viaa en is inmiddels al sinds 2019 via Mobiflex (op diverse afdelingen) actief als verpleegkundige in ons ziekenhuis. ‘Tijdens mijn werk hier heb ik ook een premaster en een tweejarige master Verplegingswetenschap aan de universiteit van Utrecht gedaan. Een combinatie van leren en werken.’ Rinske was al een tijdje aan het kijken of ze praktijk en wetenschap kon combineren, toen ze de vacature Verpleegkundig Onderzoeker in het Deventer Ziekenhuis zag. ‘Voor mij een perfecte combinatie. Zo kan ik verpleegkundig werk aan het bed combineren met onderzoek.’ Op de werkvloer ziet Rinske ook dat het werkt. ‘Doordat collega’s mij kennen van de afdeling, kan ik ook makkelijk vragen of ze mee willen werken aan onderzoek, om zo onderzoek en praktijk makkelijker met elkaar te verbinden. De drempel is laag.’

DZ thuis

In haar nieuwe rol verdeelt Rinske haar tijd dus tussen wetenschap/onderzoek en werk op G2. Haar eerste concrete onderzoeksopdracht is er een voor het Hart- en Vaatcentrum Salland (HVCS). ‘Ik ga onderzoeken wat de tevredenheid is van patiënten, mantelzorgers en medewerkers met DZ thuis. In DZ thuis worden patiënten met gedecompenseerd hartfalen thuis behandeld die voorheen in het ziekenhuis zouden moeten blijven. Elke dag gaat er een verpleegkundige naar de patiënt toe. We zijn daarin één van de voorloperziekenhuizen in Nederland. Ik ga niet alleen kijken of de patiënt het prettig vindt, maar ga ook onderzoeken wat de verpleegkundigen ervan vinden. Het zijn verpleegkundigen van de IC en de CCU en ook voor hen is het nieuw om verpleegkundig werk buiten het ziekenhuis te doen.’ Het onderzoek van het HVCS past goed in de trend om patiënten meer thuis te behandelen als een ziekenhuisopname niet strikt noodzakelijk is: de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Meer onderzoek

Zelf onderzoek doen is één van de rollen die Rinske heeft. Daarnaast wil ze ook graag een rol vervullen als ‘aanjager’. Rinske: ‘Een van de doelen van de nieuwe functie van Verpleegkundig onderzoeker is om verpleegkundigen te ondersteunen in Evidence Based Practice. Nogal wat verpleegkundigen ervaren EBP en wetenschappelijk onderzoek toch vaak als een barrière. Die drempel hoop ik weg te kunnen nemen, waardoor verpleegkundige zorg wetenschappelijk onderbouwd wordt en kwaliteit van zorg toeneemt. Ik kan niet alles doen, maar wie vragen heeft rondom EBP kan altijd bij me terecht. Er is heel veel nuttig verpleegkundig onderzoek te doen.’ En onderzoek is verre van saai, weet Rinske uit ervaring.

KiPZ-gelden

De nieuwe functie van Rinske wordt gefinancierd uit de KiPZ-gelden (Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuizen). De aanstelling van Rinske smaakt naar meer voor manager van het Wetenschapsbureau Joyce Faber. ‘We zijn op dit moment bezig om met twee opleidingsplekken, te financieren uit KiPZ-gelden. We hebben duidelijk de ambitie om met deze mensen onderzoek in het Deventer Ziekenhuis een impuls te geven.'