Menu
Werken

Regieverpleegkundigen Dorien en Vera: 'Je bent eerste aanspreekpunt én procesbewaker'

Een (regie)verpleegkundige doet patiënt gerelateerde werkzaamheden, maar is ook bezig processen in het ziekenhuis beter te maken. ‘We kijken over afdelingen heen.’

'Verpleegkundige zijn is veel meer dan er alleen zijn voor de patiënt'

Dorien is regieverpleegkundige op G2 en heeft vooral cardiologiepatiënten onder haar hoede. ‘Cardiologie is anders dan bijvoorbeeld chirurgische ingrepen een beschouwend beroep. Lang niet altijd is duidelijk wat er met een patiënt aan de hand is. Dat uitzoeken, observeren vind ik mooi.’

Beschouwend werken

Beschouwen is niet alleen voorbehouden aan de medisch specialist (arts), ook als verpleegkundige beschouw je. We zijn ‘de ogen en oren’ van arts en patiënt. Dorien: ‘Je bent als verpleegkundige eigenlijk altijd eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Jij ziet op de afdeling ook als eerste of het goed gaat met een patiënt of niet. De arts is er meestal maar even op een dag. Je bent als verpleegkundige alert als een patiënt pijn op de borst heeft. Of-ie benauwd is of niet. Je bent bewaker.’ En niet alleen bewaker van de patiënt. De regieverpleegkundige is ook een procesbewaker. Regieverpleegkundigen kijken naar de organisatie als geheel en zijn op zoek naar verbeteringen. Dorien: ‘Af en toe ben ik ook dienstcoördinator. Dan regel ik allerlei dingen op de afdeling en ben ik niet alleen met patiënten bezig. Verpleegkundige zijn is dus veel meer dan er alleen zijn voor de patiënt. Zo zijn we nu ook bezig te kijken of we een (Mirco-Cosmos) bedkap kunnen introduceren. Een kap die je over het hoofd van een patiënt kunt plaatsen voor meer rust en minder prikkels. Samen met de afdeling Innovatie kijken we dan of dat haalbaar is. Of we zo een patiënt meer privacy kunnen geven.’

Brede scope op patiënt

Vera is regieverpleegkundige op B2, een afdeling waar geriatrische patiënten (ouderen) verpleegd worden. ‘Wat ik het mooie vind aan dit specialisme, is dat het zo breed is. Ouderen hebben vaak meerdere klachten. Somatisch, psychisch, functioneel en sociaal. Mensen liggen er vaak ook langer waardoor je toch een band opbouwt.’ Voorbeeld daarvan was toen in coronatijd een patiënt die heel lang heel ziek was geweest, toch lopend het ziekenhuis verliet. ‘We hebben een lange rij gemaakt en hem zo uitgezwaaid naar de lift.’ Vera vindt het mooie aan haar vak dat je van ‘meerwaarde’ kunt zijn. ‘Zeker voor oudere patiënten is het zoeken naar evenwicht. Soms moet iemand vocht hebben, maar voor het hart kan dat weer slecht zijn. Het is constant zoeken naar een goede balans.’ De combinatie van werkzaamheden is ook mooi, vertelt Dorien. ‘Samenwerken met artsen en collega’s, klinisch redeneren en het intensieve contact. Kijken of je met een patiënt die al lang op de afdeling ligt toch nog even naar het dakterras kunt om die lentezon te pakken. Patiënten die hier weggaan bedanken vaak ook het hele team.’

“Verpleegkundige zijn is veel meer dan er alleen zijn voor de patiënt.”

– Dorien

Regie- en projectwerk

Vera en Dorien zijn zo’n 16 uur werkzaam op de afdeling als regieverpleegkundige en 18 uur als projectmedewerker. Vera: ‘We kijken bijvoorbeeld naar processen die voor onze eigen afdeling interessant zijn, maar ook elders in het ziekenhuis efficiency opleveren.’ Ze geeft een voorbeeld. ‘Naar aanleiding van literatuur hebben we verschillende acties ondernomen om de afdelingen aangenamer te maken voor de geriatrische patiënten. Verduisteringsgordijnen, kleur op de muur, stickers waar het toilet is, plaatjes in plaats van kamernummers… Sommige van die aanpassingen kunnen ook weer bij cardiologie of een andere afdeling gebruikt worden.’ Dorien: ‘Als regieverpleegkundige probeer je echt over muren heen te kijken. Zo zijn we met een kliniekbrede werkgroep aan het kijken hoe we duidelijker krijgen wat patiënten kunnen en mogen wat betreft beweging. We willen bewegen namelijk zoveel mogelijk stimuleren. Hier benaderen we ook andere ziekenhuizen voor om van elkaar te leren. Voor de ene afdeling is dat echt anders dan voor de andere. Cardiologie is geen neurologie.’ Vera: ‘Als projectmedewerker leveren we een inhoudelijke bijdrage aan projecten en ontwikkelen we beleid binnen de klinische zorg. Zo zijn we ook in deze functie bezig met het verbeteren van processen en kwaliteit van zorg. Verpleegkundigen zijn nu bijvoorbeeld heel veel tijd kwijt aan administratie. Wat is daarvan zinvol en niet? Als het overbodig is, kunnen we het dan niet afschaffen?’ Door de combinatie van projectwerk én gewoon verpleegkundige zijn kunnen ze zo een verbinding maken tussen theorie en praktijk. ‘Zo kun je vertaalslagen maken en van praktische invloed zijn. Voor de patiënt maar ook voor het ziekenhuis als geheel.’

Verhalen van verpleegkundigen

We zijn ontzettend trots op alle verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de beste patiëntenzorg te leveren! Deze trots willen we graag zo breed mogelijk delen. In de verhalen staan we stil bij een diversiteit van verpleegkundigen binnen ons ziekenhuis en hoe iedereen het verpleegkundig vak op zijn of haar manier uitoefent. Het beste kunnen we dit doen door henzelf aan het woord te laten. Centrale vraag in elk verhaal: ‘Waar sta jij voor als verpleegkundige? Wat vind jij de schoonheid van je vak?’

Lees hier meer verhalen