Menu
Werken

Verpleegkundig onderzoek is van grote meerwaarde

Het Deventer Ziekenhuis heeft momenteel één verpleegkundig onderzoeker. Deze professional combineert klinisch werk met wetenschappelijk onderzoek. Hoe hebben wij dit georganiseerd en waar willen we naar toe?

In de toekomst meer verpleegkundig onderzoekers

Met onderzoek kan een verpleegkundige een mooie verbinding leggen tussen het verpleegkundig domein en de onderzoekswereld. Volgens CNO Irene Harmsen en Manager Bureau Wetenschap Joyce Faber is verpleegkundig onderzoek van grote meerwaarde voor de organisatie, de afdeling, de verpleegkundige beroepsgroep én voor de patiënt. ‘De functie biedt meerdere voordelen. Denk aan het versterken van onderzoekend denken op de werkvloer, betere patiëntenzorg, meer werkplezier en bevlogenheid onder verpleegkundigen en nieuwe loopbaan paden binnen het ziekenhuis.’

50/50

Hoe is de functie nu vormgegeven in het Deventer Ziekenhuis? Irene: ‘De verpleegkundig onderzoeker heeft een 50/50 functie. Dit houdt in dat de verpleegkundig onderzoeker 50% van de tijd werkt als verpleegkundige op de afdeling en 50% van de tijd wetenschappelijk onderzoek doet. De verpleegkundig onderzoeker is gepositioneerd binnen een centrum, voor nu is dat het Hart- en Vaatcentrum. Binnen een centrum kan de patiëntreis gevolgd worden en waardoor er veel relevante onderzoeksvragen zullen zijn rondom de patiëntenzorg die de verpleegkundig onderzoeker kan oppakken.’

Organisatie

Hoe wordt de verpleegkundig onderzoeker begeleid? Joyce: ‘Op dit moment wordt de verpleegkundig onderzoeker klinisch begeleidt vanuit de afdeling waar ze werkt en op wetenschappelijk vlak krijgt ze begeleiding vanuit Bureau Wetenschap. Praktisch gezien werkt ze ook twee dagen per week samen met collega’s van het Bureau Wetenschap en is er ruimte om te sparren over onderzoeksvragen of over hoe bepaalde dingen te organiseren en te coördineren.’

“Juist die verbinding met de klinische praktijk is de kracht van de verpleegkundig onderzoeker.”

– Joyce Faber

Verbinding met de praktijk

Nu is er nog ruimte voor één verpleegkundig onderzoeker, maar in de toekomst wil het Deventer Ziekenhuis meer mensen hiervoor in dienst nemen. Joyce: ‘Het komende jaar willen we starten met het opleiden van twee nieuwe verpleegkundig onderzoekers door twee verpleegkundigen eerst de pre-master en daarna de master Verplegingswetenschappen te laten volgen. Zij kunnen dan na hun opleiding doorstromen naar een mooie combi functie. En in de toekomst zou het mooi zijn om binnen alle centra, zoals bijvoorbeeld het Vrouw Kind Centrum en het Oncologisch Centrum, een verpleegkundig onderzoeker te hebben die idealiter werkzaam is als verpleegkundige op de betrokken afdeling. En die daarnaast dus 50% van zijn of haar tijd onderzoek doet en daarmee onderzoeksvragen uit de praktijk kan ophalen. Juist die verbinding met de klinische praktijk is de kracht van de verpleegkundig onderzoeker.’

Irene Harmsen (links) en Joyce Faber (rechts)