Menu
Verwijzers

Vrouw Kind Centrum (voor verwijzers)

Binnen het Vrouw Kind Centrum (VKC) wordt brede basiszorg geboden. Deze zorg wordt gezinsgericht vormgegeven. De wensen van het gezin staan centraal, waarbij het uitgangspunt is: “juiste zorg op de juiste plaats door en samen met de juiste professionals.”

Binnen het VKC zijn onze speerpunten integrale geboortezorg, post IC/HC neonatologie, kinderallergologie, oncologie (shared care met prinses maxima Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie) en kindergynaecologie.

Integrale Geboortezorg

De geboortezorg in het Deventer Ziekenhuis wordt vormgegeven vanuit de Geboortezorg Salland.

Geboortezorg Salland staat voor zorg op maat in de periode vóór de zwangerschap tot na de kraamperiode. Zorg op maat is passende en verantwoordelijke zorg is, met keuzes gemaakt op basis van “samen beslissen” waarbij de zwangere en haar partner de regie behoudt. We staan voor keuzevrijheid: keuzevrijheid op inhoud (zorg op maat) maar ook op smaak. Iedere verloskundigenpraktijk binnen Geboortezorg Salland heeft zijn eigen stijl van zorgverlening op dezelfde inhoud, waardoor deze verschillende smaken zullen blijven bestaan.

Geboortezorg Salland is een Integrale Geboortezorg Organisatie (een IGO) en bestaat uit meerdere disciplines o.a.: kraamverzorgende, verpleegkundige, 1e lijns en klinisch verloskundige, echoscopiste, lactatiekunde, gynaecoloog, kinderarts.

De lijntjes binnen de Geboortezorg Salland zijn kort, er is vertrouwen in elkaars expertise en er is open onderlinge communicatie met aandacht voor kwaliteit, beleid of samenwerking. Deze IGO is vernieuwend en draagt bij aan Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): daarbij is het motto “1e lijns zorg waar kan, 2e lijns zorg waar nodig”.

Lees meer over een IGO