Menu
Nieuws Lijn1

Cardiale CT-diagnostiek direct aan te vragen door eerste lijn

26 maart 2024

Vanaf heden is het mogelijk om direct vanuit de eerste lijn cardiale CT-diagnostiek in het Deventer ziekenhuis aan te vragen. De CTA-coronairen kan worden aangevraagd door het formulier 'CTA-coronairen' (vergelijkbaar als een huisartsen echo). En voor de CT kalkscore kan dit via zorgportaal (zoals ook al andere onderzoeken direct bij de radiologie aan te vragen zijn).

Er zijn twee opties

Een CT-kalkscore; waarbij zonder contrast de absolute kalkscore en de percentiel (in vergelijking met leeftijdsgenoten) berekend wordt. Dit onderzoek is geschikt voor asymptomatische patiënten ter verdere risicostratificatie.Een CTA-coronairen; waarbij met contrast in de coronairen eventuele vernauwingen kunnen worden uitgesloten of aangetoond. Dit onderzoek kan overwogen worden bij patiënten met atypische angineuze klachten. Er wordt hierbij ook een CT-kalkscore verricht.

Bij geselecteerde patiënten die zich bij de huisarts presenteren met atypische angina pectoris kan het wenselijk zijn om aanvullende diagnostiek te verkrijgen. Voorheen werd dit vaak gedaan middels een fietstest, maar gezien de beperkte diagnostische waarde voor het uitsluiten van coronairlijden is dat voor deze indicatie uit de richtlijn verdwenen. Er is hierdoor in de eerste lijn echter wel een lacune achter gebleven, ten behoeve waarvan we nu de mogelijkheid van rechtstreeks door de huisarts aan te vragen CTA-coronairen, willen bieden. Dit niet-invasieve onderzoek, waarbij contrast wordt toegediend om de coronairen te beoordelen, heeft een negatief voorspellende waarde van 98% voor het uitsluiten van obstructief coronairlijden. Deze CT zal gezamenlijk door een cardioloog en radioloog beoordeeld worden en zal met een voor de patiënt specifiek advies worden verslagen.

Voorbereiding
Goede voorbereiding is voor het goed slagen van de CTA-coronairen van groot belang. Om dit te borgen zullen patiënten voorafgaand aan het onderzoek gezien worden door een verpleegkundig specialist. Hier wordt vaak gestart met een betablokker om de hartslag onder de 60/minuut te krijgen, en wordt de nierfunctie en eventuele contrast allergie gescreend. De CTA-coronairen kan worden aangevraagd door het formulier “CTA-coronairen” (vergelijkbaar als een huisartsen echo).

CT-kalk
Daarnaast bestaat er een asymptomatische populatie waarbij huisarts en/of patiënt een betere stratificatie wil van het toekomstige cardiovasculaire risico. Hiervoor is de CT-kalkscore (een CT zonder contrast) een zeer geschikt onderzoek, omdat bekend is dat het een onafhankelijke voorspeller is van het risico op toekomstige cardiovasculaire events. Met de CT-kalkscore kan een patiënt gerestratificeerd worden naar een hoger of lager risico, wat tot gevolg kan hebben dat preventieve medicatie geïntensiveerd ofwel afgebouwd kan worden. Dit is een onderzoek wat vaak wordt aangevraagd bij asymptomatische patiënten met bijvoorbeeld alleen een belaste familieanamnese, waarbij bij een verhoogde kalkscore gestart kan worden met een statine (zie ook stroomschema). Voor dit onderzoek is eigenlijk geen voorbereiding nodig en dit kan direct aangevraagd worden via zorgportaal.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten