Menu
Verwijzers

Kinderallergie Behandelcentrum (voor verwijzers)

Het Deventer Ziekenhuis heeft een gespecialiseerd Kinderallergie Behandelcentrum. Het centrum fungeert als supraregionaal verwijs-/expertisecentrum.

Zorg voor kinderen met allergieklachten

Het Deventer Ziekenhuis heeft een gespecialiseerd Kinderallergie Behandel Centrum. Het centrum fungeert als supraregionaal verwijs-/expertisecentrum voor kinderen met:

- ernstig constitutioneel eczeem
- multipele voedselallergieën met noodzaak tot provocaties
- anafylaxie
- ernstig atopisch syndroom
- geneesmiddelenallergie

De zorg wordt geleverd door een multidisciplinair team met verpleegkundig specialisten allergologie, diëtistes, gespecialiseerde poliassistentes en twee kinderarts-allergologen en een algemeen kinderarts. Er vindt nauwe samenwerking plaats met Dermatologie voor eczeem en met de KNO-artsen van het Deventer Ziekenhuis. Ook is er een nauwe samenwerking met de omliggende ziekenhuizen.

Allergie expertisecentrum

Het centrum biedt wekelijkse spreekuren aan. Nieuwe patiënten worden in één dagdeel gezien: met in eerste instantie een consult met de kinderarts-allergoloog, vervolgens wordt aanvullend onderzoek verricht en daarna bespreekt de kinderarts-allergoloog de diagnose en het behandelvoorstel.

De diagnostische faciliteiten zijn conform academisch niveau, onder andere op het gebied van (intracutane) huidtesten en provocatietesten voor voeding en geneesmiddelen (zowel hoog- als laagrisico). Ook zijn er faciliteiten voor subcutane en orale immunotherapie voor inhalatie-allergenen. Ook wordt er volop onderzoek gedaan naar allergieën.

Voedselallergie onderzoek