Menu
Verwijzers

Deficatie Expertise Centrum (voor verwijzers)

In het Defecatie Expertise Centrum biedt een multidisciplinair team hoogwaardige zorg aan volwassenen en kinderen met chronische obstipatie en fecale incontinentie.

Kennis, kunde en goede zorg

GI-chirurgen en stomaverpleegkundigen, gespecialiseerd in defecatiemanagement, werken gezamenlijk aan de best mogelijk oplossing voor volwassenen.

Kinderen (0-18 jaar) worden op de Poeppoli behandeld door kinderartsen, gespecialiseerd kindercontinentieverpleegkundigen en zo nodig in samenwerking met een kinderpsycholoog, pedagogisch medewerker, fysiotherapeut en een medisch maatschappelijk werkster.

Ons Deficatie Expertise Centrum maakt deel uit van een landelijk DEC-netwerk die onder andere bestaat uit revalidatiecentra en ziekenhuizen. Het DEC-netwerk deelt kennis en kunde en werkt nauw samen met patiëntenverenigingen. Op www.darmzaken.nl kunnen patiënten terecht voor informatie.

Voor de volwassenen met bekkenbodemproblematiek is een maandelijks multidisciplinair overleg met een MDL-arts, GI-chirurg, uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut en psycholoog.