Menu

Wie beslist er eigenlijk wat het beste voor je is als je ziek bent?

Stel je bent 10 jaar, je moet een beugel en ziet dat absoluut niet zitten. Moet er rekening worden gehouden met jouw mening?

Knappe koppen hebben een speciale wet gemaakt, de WGBO, waarin dat allemaal wordt geregeld. In die wet staat dat je altijd recht hebt op INFORMATIE en dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling TOESTEMMING moet vragen. Of alleen je ouders toestemming moeten geven, jullie samen of alleen jij hangt van je leeftijd af.

Lees voor

Ik ben 12 jaar en moet binnenkort geopereerd worden. Ik snap alleen niet goed wat er precies gaat gebeuren. Wat moet ik doen?

Jij hebt het recht om geïnformeerd te worden. Snap je niet goed wat er met je gaat gebeuren? Dan zeg je dit tegen je ouders en de hulpverlener. De hulpverlener heeft de plicht je goed uit te leggen wat er met je gaat gebeuren.

Jij hebt het recht om geïnformeerd te worden.

Snap je niet goed wat er met je gaat gebeuren? Dan zeg je dit tegen je ouders en de hulpverlener. De hulpverlener heeft de plicht je goed uit te leggen wat er met je gaat gebeuren.

Lezen

Kinderrechten