Menu

Wat kosten botankers?

Botankers worden gebruikt om standsafwijkingen van de tanden en kiezen te corrigeren. Ook kan met het gebruik van botankers de groei van de onder en bovenkaak worden beïnvloed en kan een operatie om kaakstand te corrigeren overbodig maken.

Lees voor

Download begroting van een botankers

Als het plaatsen van een botanker bij u niet onder de basisverzekering betekent dit dat u zelf de behandeling moet betalen. Als u een aanvullende verzekering voor orthodontie heeft afgesloten, is het mogelijk dat u op basis hiervan voor (gedeeltelijke) vergoeding van de botankers in aanmerking komt. Dit betekent dat u de nota thuis ontvangt en zelf betaald. Deze nota kunt u vervolgens indienen bij uw verzekering. Deze wordt dan volgens de geldende polisvoorwaarden behandeld door uw verzekeraar.