Menu

Wat is een skeletscan?

Lees voor

​​Een skeletscan is een onderzoek waarbij informatie wordt verkregen over de vorm en de stofwisseling van het skelet. Voor het onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof in een bloedvat in de arm gespoten. Deze vloeistof wordt in het botweefsel opgenomen. Met speciale apparatuur kunnen vervolgens opnames worden gemaakt van het skelet. De gebruikte radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk. Het verdwijnt vanzelf via onder andere de urine.