Menu

Staat mijn persoonlijke medisch dossier op internet?

Nee. Via MijnDZ kunt u onderdelen van uw medisch dossier inzien. Uw gegevens staan echter niet op internet. MijnDZ is een beveiligde omgeving die tussen de beveiligde computeromgeving van het ziekenhuis en het internet staat.

Lees voor

Nadat u bent ingelogd met uw DigiD en extra controle via DigiD-app wordt er tijdelijk een verbinding gemaakt met uw dossier op het beveiligde netwerk van het Deventer Ziekenhuis. U ziet uw gegevens dan in MijnDZ. Zodra u uitlogt, wordt deze verbinding direct verbroken en stopt de online toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zijn dus alleen online te benaderen als u dat zelf wilt.

Maak uw dossier veilig met onze tips

Deventer Ziekenhuis gaat veilig met uw gegevens om. U kunt zelf veel doen om MijnDZ veilig te gebruiken. Zoals:

  • Log uit als u klaar bent in MijnDZ;
    Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn alleen voor u. Geef deze nooit aan iemand anders. Dat is voor de veiligheid. Zo kan niemand bij uw persoonlijke informatie.
  • Bewaar uw inlog- en DigiD-gegevens op een veilige plek;
  • Sla uw inloggegevens niet op in uw computer. Anderen die toegang tot uw pc hebben, kunnen anders zomaar inloggen in uw dossier.