Menu

Mijn eerste afspraak. Wat is de werkwijze?

Bij het eerste contact vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten en de mogelijkheden in uw omgeving. Deze inventarisatie vindt plaats door het stellen van vragen en het verrichten van onderzoek. Op basis van die gegevens stelt de fysiotherapeut samen met u een (behandel)plan op. De fysiotherapeut geeft ook advies en voorlichting.

Lees voor

Soorten therapie

Poliklinische fysiotherapie: deze wordt zowel individueel als in groepen gegeven.

Individuele therapie kan gegeven worden voor elke klacht t.a.v. het dagelijks bewegen, opgelopen tijdens sport of op het werk, door ongeval, ziekte of aangeboren afwijking.

Groepstherapie wordt gegeven door speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeuten. Enkele voorbeelden van groepstherapie zijn:

- Claudicatio intermittens looptraining

- Hartrevalidatie

- Herstel en balans

- Knierevalidatie

- Longrevalidatie

- Reintegratietherapie

- Reumadagbehandeling

- Schouderrevalidatie

Klinische fysiotherapie: in de kliniek ondersteunt de fysiotherapeut de multidisciplinaire behandeling van een patiënt op aanvraag van de arts. De fysiotherapeut is actief op alle klinische afdelingen. Elke klinische afdeling heeft een vast contactpersoon.

Groot voordeel is het directe contact en de samenwerking met andere disciplines, zoals artsen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werk, ergotherapie en logopedie.