Menu

Hoe kan ik als ouder het dossier van mijn kind inzien?

U mag het medisch dossier van uw minderjarige kind inzien. Dit is wel afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Is uw kind 16 jaar, dan mag u het dossier niet inzien. Behalve als uw kind daarvoor toestemming geeft.

Jonge kinderen begrijpen vaak heel goed wat er met hen gebeurt. Betrek daarom uw zoon/dochter zo veel mogelijk bij de behandeling. Vanaf 12 jaar mogen kinderen meebeslissen over hun zorg en behandeling. Hierbij past dat zij ook toegang kunnen krijgen tot MijnDZ.

Lees voor

Kinderen onder de 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar en heeft u als ouders of voogd het ouderlijk gezag, dan heeft u toegang tot de medische gegevens van uw kind in MijnDZ. U kunt een DigiD aanvragen voor uw kind wanneer u het BSN-nummer van uw zoon/dochter heeft ontvangen. De overheid stuurt het BSN-nummer binnen enkele dagen naar u op. Om te kunnen inloggen op MijnDZ heb je een DigiD nodig en de Digid app.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Van 12 tot 16 jaar beslissen kinderen mee over de medische zorg die ze krijgen. Vanaf nu kan uw kind zelf toegang krijgen tot MijnDZ. Kinderen kunnen dan zelf inloggen. Hiervoor is een DigiD nodig. Als ouders/verzorgers het dossier willen inzien, gaat dit in overleg met het kind. Daarnaast hebben ouders/verzorgers een machtiging nodig.

Het is dus belangrijk dat uw zoon/dochter zelf een DigiD heeft en dat u samen nadenkt welk e-mailadres en 06-nummer er genoteerd zijn. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun eigen 06 nummer en e-mailadres opgeven en gebruiken. Dit kunt u doorgeven aan de centrale receptie van het Deventer Ziekenhuis of zelf wijzigen op MijnDZ. Wij raden u aan om uw kind hierin te begeleiden.

Kinderen vanaf 16 jaar

Als kinderen 16 jaar of ouder zijn, beslissen ze zelf over de zorg die ze krijgen. Vanaf 16 jaar mag alleen de jongere zelf inloggen in het eigen digitale dossier. Dan kan uw zoon/dochter met een eigen 06-nummer inloggen op MijnDZ met de DigiD app.

Een machtiging

Als ouders/verzorgers kun je met een DigiD-machtiging inloggen in het patiëntdossier MijnDZ van je kind tot 16 jaar. Je kunt dan bijvoorbeeld de afspraken, uitslagen, vragenlijsten en folders inzien. Hiervoor moet u eerst de machtiging aanvragen op machtigen.digid.nl. Als gemachtigde hoeft u geen patiënt in het Deventer Ziekenhuis te zijn.

Ouderlijk gezag

Je kunt alleen gemachtigd worden als je ook het ouderlijk gezag draagt over je kind. Dit wordt bij iedere aanvraag gecontroleerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Een minderjarig kind staat altijd onder gezag van een of meer volwassenen. Deze volwassenen hebben het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Dat heet ouderlijk gezag. Als je gezag hebt over je kind, ben je ook de wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent dat je beslissingen mag nemen voor je kind. Of, als je kind ouder is dan 12 jaar, dat je samen met je kind beslist.