Menu
Patiënt

Ziekenhuis en huisarts doen samen consult

Mensen uit de regio Salland die een hoog risico hebben op hart- en vaatziekten, krijgen extra aandacht. Huisartsen en ziekenhuisspecialisten gaan samen op de locatie van de huisarts patiënten helpen om met een andere levensstijl en mogelijk andere medicijnen een betere controle te krijgen op het cholesterol.

In gesprek op locatie

Wie risico loopt op hart- en vaatziekten, is vaak al onder controle bij de huisarts. Gaat het om patiënten met een heel hoog risico, is vaak het ziekenhuis de zorgverlener. Er is ook een groep mensen die er tussenin zit. Patiënten die lastig van hun klachten af te helpen zijn. Om ervoor te zorgen dat deze mensen door de huisarts niet doorverwezen hoeven te worden naar het ziekenhuis, om zo zorgkosten te besparen, gaan ziekenhuis en tien huisartsenpraktijken in de regio Salland nu samen patiënten helpen en onderling kennis delen. Een (verpleegkundig) specialist uit het ziekenhuis gaat naar de huisartsenpraktijk toe en samen met de praktijkondersteuner van de huistarts in gesprek met vier door de huisarts geselecteerde risicopatiënten. Alle tien praktijken worden twee keer per jaar een ochtend bezocht.

Beste zorg

Erica Wolters (links op foto): ‘Door intensieve samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis kunnen we de beste zorg aan de patiënt leveren. We kunnen nu wederzijds kennis overdragen en de huisarts ondersteunen bij lastige vraagstukken rondom patiënten met meer complexe hart- en vaataandoeningen. Missie is om zo preventief doorverwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen.’ Het gaat vaak om kwetsbare patiënten. Mensen die soms niet gemotiveerd genoeg zijn om een andere levensstijl aan te nemen. Maar soms kan ook met een andere medicatie een oplossing gevonden worden. Melita Lever (rechts op foto) is verpleegkundig specialist bij de huisartsenpost in Markelo en zegt: ‘Door samenwerking tussen ziekenhuis en huisarts, willen we de motivatie verhogen van mensen om een behandeling serieus te nemen. Om bijvoorbeeld te stoppen met roken of een beter voedingspatroon aan te nemen. Door deze nieuwe periodieke hulp dichtbij huis en in face-to-face gesprekken aan te bieden, zal de gezondheid van deze kwetsbare populatie omhoog gaan. Mooi dat we dat als ziekenhuis en huisartsen samen aan kunnen bieden.’

De huisarts levert zogenaamd eerstelijnszorg. Het ziekenhuis is er voor de complexere tweedelijnszorg. Door de nieuwe samenwerking ontstaat een anderhalflijnse zorg. Erica Wolters: ‘Dat is ook wat de overheid ook graag wil. Samen het beste voor de patiënt doen en door preventie een gang naar het ziekenhuis voorkomen. Door de samenwerking kunnen we zowel ziekenhuis als huisarts ontlasten en de patiënt de beste zorg bieden.’