Menu
Patiënt

Wordt uw kind opgenomen?

Als uw kind zo ziek is en in het ziekenhuis verblijft willen we die ervaring zo prettig mogelijk laten verlopen. Voor u en uw kind. Op de Kinderverpleegafdeling zijn zorgverleners die speciaal voor kinderen zorgen.

Bij een opname wordt vrijwel altijd rekening gehouden met de leeftijd van kinderen die er al liggen en u kunt als ouder 24 uur per dag bij uw kind zijn.

Voorbereiding

Als uw zoon of dochter binnenkort opgenomen op de kinder-jeugdafdeling (KJA). Hier leest u in het kort over de gang van zaken op deze afdeling.

Voorbereiding thuis

Opname in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis voor uw kind zijn. Hoe uw kind erop reageert, is moeilijk te voorspellen. Een ziek kind, met misschien ook pijn, heeft grote behoefte aan geborgenheid en veiligheid. Juist op dat moment moet het de vertrouwde omgeving verlaten. Door een goede voorbereiding thuis kan uw kind de opname makkelijker doorstaan en verwerken. Hoe u dat kunt doen leest u hier:

Algemeen

 • Zorg dat u zelf goed op de hoogte bent van wat er gaat gebeuren.
 • Begin enkele dagen tot een week voor opname uw kind voor te bereiden op de ziekenhuisopname. Eerder voorbereiden heeft geen zin. Kinderen vergeten immers weer veel en kunnen hierover fantaseren. Kinderen hebben behoefte aan herhaling en zullen niet alles in 1 keer kunnen verwerken. Kom daarom regelmatig op de opname terug.
 • Vergeet niet te vertellen dat huilen mag en boos zijn ook. Laat uw kind merken dat het niet voor straf naar het ziekenhuis gaat. Vertel dat uw kind er zelf niets aan kan doen. En heel belangrijk; vertel uw kind hoe lang het gaat duren en dat het weer thuis komt.

Onderzoek en/of behandeling

 • Zorg dat de informatie, die u geeft, over het betreffende onderzoek of behandeling aansluit bij de leeftijd en het karakter van uw kind. Vertel eerlijk wat er gaat gebeuren. Ga er niet al te diep op in. Vertel in eenvoudige woorden wat er gaat gebeuren en probeer u in te leven in de belevingswereld van uw kind. Bijvoorbeeld bij een 'slangetje in de neus' kunnen kinderen aan een echte slang denken, terwijl er een “rubberen” of “plastic” slangetje wordt bedoeld.
 • Vertel vooral wat uw kind zal voelen, bijvoorbeeld een stethoscoop en een po voelen koud aan. Maar ook hoe het zich zal voelen.
 • Vertel wat het mogelijk zal horen, ruiken, zien en hoe iets smaakt.
 • Vergroot het gevoel van veiligheid. Vertel dat u mee gaat naar een onderzoek of de behandeling.

Ziek of kinderziektes?

 • Heeft uw kind 3 weken of korter voor de opname een kinderziekte gehad of met kinderen gespeeld met bijvoorbeeld de bof, rode hond of waterpokken? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de KJA, het telefoonnummer vindt u aan het eind.
 • Heeft uw kind koorts of is het flink verkouden 1 dag voor de opname? Dan verzoeken wij u 1 dag voor de opname contact op te nemen met de behandelend specialist. Hij/zij beoordeelt op dat moment of de geplande operatie of het onderzoek kan doorgaan. Als dat niet zo is, stelt de specialist de behandeling uit.

Meenemen

Wat u voor uw kind moet meenemen:

 • verzekeringsgegevens
 • patiëntenpas
 • medicijnen die uw kind al gebruikt
 • nachtkleding en voldoende kleding voor overdag
 • schoenen
 • toiletartikelen (o.a. tandenborstel en tandpasta)
 • knuffel/speen
 • speelgoed
Meer weten over rechten en plichten?