Menu
Patiënt

Wordt uw kind opgenomen?

Als uw kind zo ziek is en in het ziekenhuis verblijft willen we die ervaring zo prettig mogelijk laten verlopen. Voor u en uw kind. Op de Kinderverpleegafdeling zijn zorgverleners die speciaal voor kinderen zorgen.

Bij een opname wordt vrijwel altijd rekening gehouden met de leeftijd van kinderen die er al liggen en u kunt als ouder 24 uur per dag bij uw kind zijn.

Voorbereiding

Als uw zoon of dochter binnenkort opgenomen op de kinder-jeugdafdeling (KJA). Hier leest u in het kort over de gang van zaken op deze afdeling.

Voorbereiding thuis

Opname in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis voor uw kind zijn. Hoe uw kind erop reageert, is moeilijk te voorspellen. Een ziek kind, met misschien ook pijn, heeft grote behoefte aan geborgenheid en veiligheid. Juist op dat moment moet het de vertrouwde omgeving verlaten. Door een goede voorbereiding thuis kan uw kind de opname makkelijker doorstaan en verwerken. Hoe u dat kunt doen leest u hier:

Algemeen

 • Zorg dat u zelf goed op de hoogte bent van wat er gaat gebeuren.
 • Begin enkele dagen tot een week voor opname uw kind voor te bereiden op de ziekenhuisopname. Eerder voorbereiden heeft geen zin. Kinderen vergeten immers weer veel en kunnen hierover fantaseren. Kinderen hebben behoefte aan herhaling en zullen niet alles in 1 keer kunnen verwerken. Kom daarom regelmatig op de opname terug.
 • Vergeet niet te vertellen dat huilen mag en boos zijn ook. Laat uw kind merken dat het niet voor straf naar het ziekenhuis gaat. Vertel dat uw kind er zelf niets aan kan doen. En heel belangrijk; vertel uw kind hoe lang het gaat duren en dat het weer thuis komt.

Onderzoek en/of behandeling

 • Zorg dat de informatie, die u geeft, over het betreffende onderzoek of behandeling aansluit bij de leeftijd en het karakter van uw kind. Vertel eerlijk wat er gaat gebeuren. Ga er niet al te diep op in. Vertel in eenvoudige woorden wat er gaat gebeuren en probeer u in te leven in de belevingswereld van uw kind. Bijvoorbeeld bij een 'slangetje in de neus' kunnen kinderen aan een echte slang denken, terwijl er een “rubberen” of “plastic” slangetje wordt bedoeld.
 • Vertel vooral wat uw kind zal voelen, bijvoorbeeld een stethoscoop en een po voelen koud aan. Maar ook hoe het zich zal voelen.
 • Vertel wat het mogelijk zal horen, ruiken, zien en hoe iets smaakt.
 • Vergroot het gevoel van veiligheid. Vertel dat u mee gaat naar een onderzoek of de behandeling.

Ziek of kinderziektes?

 • Heeft uw kind 3 weken of korter voor de opname een kinderziekte gehad of met kinderen gespeeld met bijvoorbeeld de bof, rode hond of waterpokken? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de KJA, het telefoonnummer vindt u aan het eind.
 • Heeft uw kind koorts of is het flink verkouden 1 dag voor de opname? Dan verzoeken wij u 1 dag voor de opname contact op te nemen met de behandelend specialist. Hij/zij beoordeelt op dat moment of de geplande operatie of het onderzoek kan doorgaan. Als dat niet zo is, stelt de specialist de behandeling uit.

Opnametijdstip

De dag vóór opname wordt u gebeld tussen 14.00 en 17.00 uur over tijdstip van opname en nuchter zijn, tenzij het opnametijdstip al bij u bekend is. Voor het nuchter zijn gelden onderstaande regels:

 • Tot 6 uur voor de ingreep is vast voedsel/pap toegestaan. Zuigelingen mogen kunstmatige flesvoeding;
 • Tot 4 uur voor de ingreep mogen kinderen tot 6 maanden alleen (gekolfde) borstvoeding;
 • Tot aan het “klaarleggen” voor de ingreep: 3ml/kg/uur, -met een maximum van 100 ml per uur- heldere vloeistof zoals water, thee, aangemaakte limonade, suikerwater, waterijsje, helder appelsap. Het liefst een glucose-houdende drank. Aan deze dranken mag geen melk of melkproduct worden toegevoegd.

Meenemen

Wat u voor uw kind moet meenemen:

 • verzekeringsgegevens
 • patiëntenpas
 • medicijnen die uw kind al gebruikt
 • nachtkleding en voldoende kleding voor overdag
 • schoenen
 • toiletartikelen (o.a. tandenborstel en tandpasta)
 • knuffel/speen
 • speelgoed

Dag van de opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de KJA, route 100. Een verpleegkundige brengt u naar de kamer van uw kind en laat u de afdeling zien. Hij of zij vraagt ook naar de naar de verzorging en benadering van uw kind. U kunt zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Rechten en plichten

Op de verpleegkamer vindt u informatie over de KJA Op de KJA hebben u en uw kind rechten en plichten, maar een arts of hulpverlener ook. Zo hebben u en uw kind bijvoorbeeld het recht om te weten wat er met uw kind aan de hand is (recht op informatie). Wat de diagnose is en aan welke behandeling de arts denkt. De gegevens van uw kind worden bijgehouden in een medisch dossier. Artsen en verpleegkundigen geven dan ook alleen informatie aan het kind en de ouders. Wilt u meer informatie over patiëntenrechten, lees dan de informatie over rechten en plichten en uw dossier en privacy op www.dz.nl/patient/mijn-gegevens.

Klachten

Het Deventer Ziekenhuis hecht veel waarde aan een goede behandeling en verzorging van zijn patiënten. Toch kan het voorkomen dat u over sommige onderdelen van het verblijf van uw kind op de KJA minder tevreden bent. Problemen rondom de behandeling kunt u het beste bespreken met degene die uw kind behandelt. Als het niet lukt om de klacht met de zorgverlener of met het hoofd van de afdeling te bespreken, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. Meer informatie leest u in de folder 'Een klacht'. De verpleegkundige kan u deze folder geven.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

 • Pre-operatieve screening, tel.: (0570) 53 51 31, op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 - 12.45 uur en 13.15 - 16.30 uur.
 • Kinder- en jeugdafdeling, tel.: (0570) 53 53 20.
Meer weten over rechten en plichten?