Menu
Patiënt

Woorden als medicijn

In het Deventer Ziekenhuis gebruiken we patiënt comfort technieken. Naast specifieke communicatie, kan afleiding, ontspanning en hypnose helpen om medische ingrepen beter, veiliger en meer comfortabel te laten verlopen. Ander taalgebruik beïnvloedt het welbevinden van de patiënt. 'Patiënten ervaren minder stress en pijn.'

Eerste Nederlandse ziekenhuis met Comfort Talk

Zorgverleners kunnen meer doen om patiënten een goed gevoel te geven tijdens ingrepen en behandelingen. Hoe? Door hun taalgebruik aan te passen in de behandelkamer. Dit is wat de training beoogt. Taalgebruik met een negatieve suggestie zit als het ware in de genen van de arts, behandelaar en verpleegkundige opgesloten. ‘Dit gaat even pijn doen, het geeft een branderig gevoel, de MRI maakt veel lawaai…’ Aangepast taalgebruik, taalgebruik toegespitst op de toekomst, en specifieke oefeningen leveren de patiënt minder pijn op, minder angstgevoelens en kost de zorg uiteindelijk minder.

Comfort-talk methode

De Comfort Talk-methode werd ontwikkeld op Harvard Medical School in Boston, door interventieradioloog en associate professor Elvira Lang. Samen met een gerenommeerd hypno-therapeute ontwikkelde zij voor medisch personeel een praktische training in het leren toepassen van hypnotisch taalgebruik en hypnose-oefeningen, om patiënten in een medische setting te helpen tot rust te komen en belastende ingrepen (zoals MRI-scans, langenaaldbiopsies, ablaties) met meer vertrouwen en aantoonbaar minder angst en pijn, te ondergaan. In Nederland heeft het Deventer Ziekenhuis samen met Radboud UMC in Nijmegen onderzoek gedaan om Comfort Talk in Nederland in te gaan voeren. Deventer gaat het nu als eerste breed op de kinderafdeling inzetten. Klinisch psychologen Evelyn Schotborg en Yvette Krol van het Deventer Ziekenhuis zijn naar Boston geweest voor een Train de Trainer-opleiding, om de ins en outs van Comfort Talk te doorgronden en om de methode hier in het ziekenhuis te kunnen gaan toepassen.

Taal inzetten als medicijn

‘Comfort Talk gaat zowel over het bewust inzetten van positief en herstel bevorderend taalgebruik in de medische setting, alsook om het protocollair aanbieden van oefeningen voor bepaalde belastende ingrepen’, vertelt Yvette Krol. Het onderzoek van Lang heeft structureel aangetoond dat, als je mensen vooraf vertelt dat iets pijn gaat doen, zij daadwerkelijk ook meer pijn zullen ervaren. Door je taalgebruik minder direct te maken en bepaalde woorden (als pijn, prikken, branden, stinken etc.) te vermijden, zullen medische handelingen en ingrepen positiever verlopen. Door je taalgebruik en je houding aan te passen, kun je patiënten meer controle laten ervaren over de situatie en meer vertrouwen geven in een goede afloop. Ook voor medisch personeel is het prettig om meer in handen te hebben dan enkel sedatie om patiënten tot rust te brengen.'

Missie

Volgens Yvette Krol past methode goed bij de nieuwe missie van het Deventer Ziekenhuis, waarin het begrip positieve gezondheid centraal staat: het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Krol: ‘Met geruststellende woorden geef je de patiënt meer controle over het eigen functioneren in een medische setting. De patiënt staat centraal; je helpt de patiënt als het ware zichzelf te helpen met behulp van medische hypnoseoefeningen en positief taalgebruik'. Krol: ‘Als mensen vooraf minder pijn en angst ervaren, verloopt een behandeling soepeler en gaat het herstel ook sneller.’ Vanaf 202 geeft het Deventer Ziekenhuis hun eigen training, die ontwikkeld is in samenwerking met het RadboudUMC, onder de naam 'Therapeutische communicatie in de medische setting.'