Menu
Patiënt

Woorden als medicijn

​Het Deventer Ziekenhuis gaat als eerste ziekenhuis in Nederland Comfort Talk in de kliniek invoeren. Als eerste op de kinderafdeling. Ander taalgebruik beïnvloedt het welbevinden van de patiënt. 'Patiënten ervaren minder stress en pijn.'

Eerste Nederlandse ziekenhuis met Comfort Talk

Zorgverleners kunnen meer doen om patiënten een goed gevoel te geven tijdens ingrepen en behandelingen. Hoe? Door hun taalgebruik aan te passen in de behandelkamer. Dit is wat de Comfort Talk-training beoogt. Taalgebruik met een negatieve suggestie zit als het ware in de genen van de arts, behandelaar en verpleegkundige opgesloten. ‘Dit gaat even pijn doen, het geeft een branderig gevoel, de MRI maakt veel lawaai…’ Aangepast taalgebruik, taalgebruik toegespits op de toekomst, en specifieke oefeningen (Comfort Talk) leveren de patiënt minder pijn op, minder angstgevoelens en kost de zorg uiteindelijk minder. Alleen moet er nog wel een goed Nederlands Comfort Talk-woordenboek komen.

Boston

De Comfort Talk-methode werd ontwikkeld op Harvard Medical School in Boston, door interventieradioloog en associate professor Elvira Lang. Samen met een gerenommeerd hypno-therapeute ontwikkelde zij voor medisch personeel een praktische training in het leren toepassen van hypnotisch taalgebruik en hypnose-oefeningen, om patiënten in een medische setting te helpen tot rust te komen en belastende ingrepen (zoals MRI-scans, langenaaldbiopsies, ablaties) met meer vertrouwen en aantoonbaar minder angst en pijn, te ondergaan. In een tijdsbestek van twintig jaar onderzocht en verfijnde zij haar methode en publiceerde zij meer dan 150 keer in vooraanstaande tijdschriften, waaronder The Lancet. Het Amerikaanse onderzoek heeft onder andere uitgewezen dat Comfort Talk-technieken leiden tot 40% reductie in het afbreken van MRI-scans door angst en claustrofobie, en 22% afname van no-shows. Katheterisatieruimtes werden per behandeling gemiddeld 17 minuten minder lang gebruikt wanneer Comfort Talk-technieken werden toegepast. In interventieradiologie kon gemiddeld $338,00 per patiënt worden bespaard door kortere procedures, minder sedatie en complicaties, en sneller herstel. Of de methode ook in Nederland zo goed werkt, zal onder andere in het Deventer Ziekenhuis onderzocht gaan worden.

Nederland

In Nederland heeft het Deventer Ziekenhuis samen met Radboud UMC in Nijmegen onderzoek gedaan om ook Comfort Talk in Nederland in te gaan voeren. Deventer gaat het nu als eerste breed op de kinderafdeling inzetten. Klinisch psychologen Evelyn Schotborg en Yvette Krol van het Deventer Ziekenhuis zijn naar Boston geweest voor een Train de Trainer-opleiding, om de ins en outs van Comfort Talk te doorgronden en om de methode hier in het ziekenhuis te kunnen gaan toepassen. ‘Comfort Talk gaat zowel over het bewust inzetten van positief en herstelbevorderend taalgebruik in de medische setting, alsook om het protocollair aanbieden van oefeningen voor bepaalde belastende ingrepen’, vertelt Yvette Krol. Het onderzoek van Lang heeft structureel aangetoond dat, als je mensen vooraf vertelt dat iets pijn gaat doen, zij daadwerkelijk ook meer pijn zullen ervaren. Door je taalgebruik minder direct te maken en bepaalde woorden (als pijn, prikken, branden, stinken etc.) te vermijden, zullen medische handelingen en ingrepen positiever verlopen. Door je taalgebruik en je houding aan te passen, kun je patiënten meer controle laten ervaren over de situatie en meer vertrouwen geven in een goede afloop. Ook voor medisch personeel is het prettig om meer in handen te hebben dan enkel sedatie om patiënten tot rust te brengen. Deze methode leert je om taal als het ware in te zetten als medicijn. De methode van Lang wordt momenteel vertaald om Comfort Talk een Nederlands gezicht te geven. Het gezamenlijk onderzoek van het Radboud UMC en het Deventer Ziekenhuis moet gaan aantonen of het toepassen van Comfort Talk in het Nederlandse taalgebied ook tot minder pijn- en angstklachten en tot afname van sedatie leidt.

Missie/visie

Volgens Yvette Krol past de Comfort Talk-methode goed bij de nieuwe missie van het Deventer Ziekenhuis, waarin het begrip positieve gezondheid centraal staat: het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Krol: ‘Met de Comfort Talk methode geef je de patiënt meer controle over het eigen functioneren in een medische setting. De patiënt staat centraal; je helpt de patiënt als het ware zichzelf te helpen met behulp van medische hypnoseoefeningen en positief taalgebruik'. Krol: ‘De Comfort Talk-methode sluit ook goed aan bij een "Better in Better out"-aanpak. Als mensen vooraf minder pijn en angst ervaren, verloopt een behandeling soepeler en gaat het herstel ook sneller.’ Yvette Krol denkt dat het nog wel even duurt voordat de Nederlandse zorg breed de ideeën van Comfort Talk heeft geadopteerd. ‘We verwachten dat in het begin een kleine groep bereid is anders te gaan handelen en procedures aan te passen. We hebben deze ambassadeurs nodig om de ideeën uit te rollen. Onderzoek zal vervolgens duidelijk maken of en hoe we Comfort Talk in kunnen zetten in onze zorgverlening. Als het in Amerika werkt, is het te verwachten dat het hier ook werkt.’

Comfort Talk in de media