Menu
Specialisten

Vrolijk, L.

ANIOS Gynaecologie

De afkorting ANIOS staat voor 'arts niet in opleiding tot specialist'. Een ANIOS heeft de studie Geneeskunde afgerond en is basisarts. Vaak is iemand gedurende enkele jaren ANIOS om ervaring op te doen en te oriënteren of hij zich binnen dit vakgebied wil specialiseren. L. Vrolijk is ANIOS bij de afdeling Gynaecologie van het Deventer Ziekenhuis.

Werkzame afdeling(en)

Lees voor