Menu
Specialisten

Schoemaker. H

AIOS Oogheelkunde

De afkorting AIOS staat voor 'arts in opleiding tot specialist'. Een AIOS heeft de studie Geneeskunde afgerond en is basisarts. De AIOS specialiseert zich nu in één bepaald specialisme. H. Schoemaker is AIOS Oogheelkunde in het Deventer Ziekenhuis.

Werkzame afdeling(en)

Lees voor