Menu
Patiënt

Shared Care kinderoncologie

Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht (PMC) is gespecialiseerd in kinderoncologie (kanker).

Het Deventer Ziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met het PMC.

Centraal wat moet, lokaal wat kan

Kanker bij kinderen is relatief zeldzaam en kent vele verschillende vormen die elk een andere behandeling nodig hebben. Die behandeling is veelal hoog complex en veroorzaakt helaas veel bijwerkingen en late effecten. De kans op genezing is weliswaar gestegen naar 75%, maar er moet en kan dus nog veel verbeteren. Door het betere inzicht dat men heeft verworven in het ontstaan, de eigenschappen, de diagnostiek en de behandeling van kanker bij kinderen, worden de therapeutische mogelijkheden steeds individueler en doelgerichter, maar ook complexer. Daarom worden kinderen met kanker behandeld in een beperkt aantal ziekenhuizen die hierin zijn gespecialiseerd. In Nederland betreft het voor de complexe zorg zelfs maar één centrum: Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie. Het uitgangspunt van het PMC is: centraal wat centraal moet, lokaal wat lokaal kan. Minder complexe delen van de zorg vinden dan ook dichter bij huis plaats, in gespecialiseerde ‘shared care’ centra.

Het Deventer Ziekenhuis is één van de vijftien shared care centra in Nederland. In deze centra zullen de minder complexe aspecten van de behandeling, zoals bepaalde onderdelen van de chemotherapie, transfusies en behandeling van koorts in neutropenie plaatsvinden, onder regie van het PMC. Voor de lokale zorg staat een team mensen in het Deventer Ziekenhuis klaar. Kinderartsen zijn Jenneke Homan en Wouter Quak. Kinderverpleegkundige oncologieconsulenten zijn: Helene Groot Koerkamp, Marloes Wevers en Roel Visser. Medisch pedagogisch zorgverlener kinderoncologie: Ielze Peters. Fysiotherapeuten Emiel de Groot en Marieke Bloemenkamp en psychologen Yvette Krol en Bregje Houtzager.