Menu
Patiënt

Shared care

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste sterfteoorzaak in Nederland. Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is het opsporen, behandelen en voorkomen van hart- en vaatziekten. Het Deventer Ziekenhuis gaat samen met de huisartsen in de regio potentiële hart- en vaatpatiënten nog scherper in kaart brengen, in een uniform zorgpad opnemen en begeleiden.

'Risicopatiënten allemaal in beeld hebben'

Iemand die een hartinfarct heeft gehad, behandeld is en onder controle bij een cardioloog is, staat wel op het CVRM-netvlies van het ziekenhuis. Nazorg is geregeld. Er wordt bij deze patiëntgroep langjarig gelet op bloeddruk, suiker, leefstijl, roken, overgewicht… Voor iemand die een herseninfarct of een been-dotterbehandeling heeft gehad, is dat vaak anders. Ook andere patiënten die een (erg) verhoogd risico lopen op (opnieuw) een hart-en vaatziekte (denk aan patiënten met moeilijk reguleerbare hoge bloeddruk, erfelijk bepaald sterk verhoogd cholesterol, maar ook bepaalde reumapatiënten of patiënten die steeds een zwangerschapsvergiftiging krijgen) vallen nog vaak buiten de noodzakelijke CVRM-scope. ‘Wat we nu willen, is dat we iedereen die (een potentiële) hart- of vaatpatiënt is, in beeld hebben en dezelfde behandeling kunnen geven. Binnen en buiten het ziekenhuis’, schetst cardioloog van het Deventer Ziekenhuis dr. Fabrice Martens. Hij geeft een voorbeeld. ‘Neem een jonge dame van 32 die tijdens haar zwangerschap drie keer zwangerschapsvergiftiging heeft gehad en een hoge bloeddruk heeft. Dat is iemand die rond haar zestigste een verhoogde kans heeft op een herseninfarct. Die willen we volgen en van informatie voorzien en waar nodig adviezen geven over een gezonde leefstijl.’ Dat kan een ziekenhuis niet alleen en heeft daarvoor ook de huisartsen nodig en vice versa.

Anderhalflijns

Gideon Hajer heeft naast zijn vak van internist nog een extra aandachtsgebied: vasculaire geneeskunde. Het deelgebied dat specifieke aandacht heeft voor hart- en vaatziekten en de risicofactoren daarvoor. Ook hij benadrukt het belang om risicopatiënten vroegtijdig in beeld te hebben en multidisciplinair te werken. ‘Patiëntengroepen en ziektebeelden houden zich nu eenmaal niet aan één specifiek specialisme. Mijn wens is een echte anderhalvelijnse zorg waarbij dokters uit het ziekenhuis samen optrekken met huisartsen, zelfs samen poli doen en het liefst ook nog op één locatie. Praktijkondersteuners van de huisarts die met onze verpleegkundig specialisten samenwerken op medicatiegebied maar ook met begeleiden van veranderingen in leefstijl.’ Dat betekent in de praktijk dat cardiologen van het Deventer Ziekenhuis op locatie bij huisartsen patiëntgroepen gaan bespreken of dat huisartsen bij het Deventer Ziekenhuis langskomen. De overheid heeft huisartsen ook verplicht om meer aan vaatpreventie te doen.