Menu
Patiënt

Polikliniek bezoek Interne geneeskunde

U kunt zich melden bij de balie Interne Geneeskunde, route 87 of 89. De assistente zal u vragen in de wachtkamer plaats te nemen. U wordt door de arts opgeroepen en naar de spreekkamer begeleid.

Het eerste polikliniekbezoek

De arts neemt allereerst samen met u de brief van de huisarts, of andere verwijzer, door. Vervolgens stelt hij aanvullende vragen over uw klacht, uw medische voorgeschiedenis, de medicijnen die u gebruikt (hebt), eventuele allergieën, de gezondheid van uw familie en uw thuissituatie. Hierna zal de arts u lichamelijk onderzoeken. U wordt van top tot teen nagekeken. Houd hier dus rekening mee en trek kleding aan waarmee u zich gemakkelijk kunt aan- en uitkleden.

Vervolgens voert de arts de gegevens in de computer in. Hij kan dan ook zien welke onderzoeken er al in het Deventer Ziekenhuis hebben plaatsgevonden. De voorlopige conclusie wordt met u besproken en de arts zal formulieren invullen voor aanvullend onderzoek. Indien nodig, krijgt u ook een recept voor medicijnen mee.

Met de formulieren die u van de arts hebt gekregen, meldt u zich weer bij de balie, waar de afspraken worden gemaakt. U hoort hier wanneer u weer bij de internist wordt verwacht. Het eerste polikliniekbezoek duurt gemiddeld 30 minuten.

Co-assistent

Soms wordt u eerst door een co-assistent onderzocht. Dit is een student in de laatste fase van de opleiding tot arts. De internist zal het onderzoek van de co-assistent grotendeels overdoen. Een onderzoek door de co-assistent kost u dus meer tijd, maar u draagt bij aan de opleiding van artsen. Dit wordt zeer gewaardeerd. Als u toch bezwaar hebt om door een co-assistent te worden onderzocht, dan kunt u dit kenbaar maken.

Het vervolgconsult

Het vervolgconsult duurt gemiddeld 5 a 10 minuten. De arts zal vragen hoe het met u gaat, de resultaten van verricht onderoek met u bespreken en beperkt lichamelijk onderzoek doen. Afhankelijk daarvan worden zonodig de formulieren voor vervolgonderzoek of recepten voor medicijnen uitgeschreven. Na het spreekuur kunt u zich bij de balie melden voor een (eventuele) vervolgafspraak.

Als tussen 2 controles bij de internist uw medicijnen (door een andere arts) zijn veranderd, of als u tussendoor door een andere arts bent behandeld, is het raadzaam om dit zelf te melden. Helaas worden deze gegevens niet altijd via de computer doorgegeven, dus ook niet als de andere arts in het Deventer Ziekenhuis werkzaam is.

Uw eigen arts

Op de polikliniek Interne Geneeskunde blijft u in principe altijd bij dezelfde arts. Toch kan het voorkomen dat uw internist u verwijst naar een collega die (nog) meer kennis van uw ziekte heeft. Ook is tijdens het 1e bezoek de diagnose niet altijd direct duidelijk. U blijft onder controle bij de internist naar wie u (uiteindelijk) bent verwezen. Sommige patiënten lopen bij 2 internisten, als er sprake is van verschillende ziekten. De internisten spreken elkaar dagelijks en gebruiken hetzelfde dossier waardoor onderling overleg snel kan plaatsvinden.

Assistenten poli

U kunt op de polikliniek ook worden behandeld door een artsassistent. Dit is een internist in opleiding. Deze artsen hebben al enkele jaren ervaring opgedaan in de kliniek en moeten nu ook in de polikliniek leren werken. Dit betekent dat zij alles doen onder supervisie van een internist. Omdat zij minder ervaren zijn dan de internisten, hebben zij wat meer tijd. U hoeft niet bang te zijn dat u minder goed wordt behandeld. In tegendeel. Omdat er altijd een supervisor over hun schouders meekijkt, wordt u eigenlijk door 2 artsen behandeld. De arts-assistenten werken altijd tijdelijk op de polikliniek. Als u langer onder controle moet blijven, wordt u later verwezen naar één van de internisten.