Menu
Onderzoeken

Zoutbelastingstest

Bij een te hoge bloeddruk, of een te laag kaliumgehalte in het bloed kan een zoutbelastingstest uitkomst bieden. Hier proberen we door middel van bloedafnames een verklaring te vinden voor de hoge bloeddruk of het kaliumtekort.

Afdeling(en)

Hoe kom ik er?

Route 25
Lees voor

Wat gebeurt er bij een zoutbelastingstest?

Tijdens de zoutbelastingstest zit u op een bed, u mag niet gaan liggen. Er wordt een automatische bloeddrukmeter aangesloten, die uw bloeddruk elke 30 minuten meet. De verpleegkundige brengt een infuusnaald in een ader van uw arm. Via een kraantje, die aan de infuusnaald wordt bevestigt, wordt eerst bloed afgenomen om het aldosterongehalte te bepalen. Hier voelt u niets van.

Daarna krijgt u via het een infuus een zoutoplossing van 0.9% toegediend. Gedurende de volgende 4 uren wordt er via het infuus 2 liter met deze zoutoplossing ingebracht. Na de 4 uren nemen we nogmaals bloed bij u af, via het infuus. Daarna wordt het infuus verwijderd en is de test klaar.

Belangrijke voorbereiding

Er zijn enkele belangrijke tips en maatregelen voor het afnemen van een zoutbelastingstest:

  • Sommige medicijnen kunnen het resultaat van het onderzoek beïnvloeden. Uw behandelend arts bespreekt van tevoren met u welke medicijnen u moet stoppen voor de test. Gebruikt u kaliumtabletten dan dient u deze altijd in te nemen. Bent u tijdens het gesprek met uw arts vergeten het gebruik van bepaalde medicijnen te melden, geef dat dan alsnog door aan de verpleegkundige.
  • Neem op de dag van de zoutbelastingstest alleen een licht ontbijt die bestaat uit: 1 kop thee en 2 beschuiten met beleg. Na dit ontbijt blijft u nuchter tot ná de test. U mag wel af en toe een slokje water.
  • Trek op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan.
  • Zorg dat u voor het onderzoek meer dan 2 uur wakker bent.
  • Rust voor het onderzoek, minimaal 1 uur, in een comfortabele zittende houding.
  • Voor het onderzoek wordt een anamnese bij u afgenomen, vindt er uitleg plaats over de zoutbelastingstest en prikken we uw bloed om het kaliumgehalte te controleren. Bij een te laag kaliumgehalte krijgt u extra kalium via een drankje of een infuus. Ook als er klachten zijn van kortademigheid/hartkloppingen en pijn op de borst zal de verpleegkundige de behandelend arts raadplegen. Zijn er geen klachten dan wordt het onderzoek gestart.

Risico's en bijwerkingen

U kunt tijdelijk wat kortademig worden door het vasthouden van teveel vocht in het lichaam.

Nazorg

U mag kort na de test weer eten en drinken en medicijnen innemen? En als u zich goed voelt mag u naar huis.

Uitslag

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van de zoutbelastingstest tijdens uw controlebezoek op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.