Menu
Onderzoeken

Shuntogram / angiogram

Er wordt een shuntogram of angiogram gemaakt wanneer er prikproblemen zijn of als de shunt (vaattoegang) zich na het aanleggen niet goed ontwikkelt. Met een shuntogram wordt het priktraject inzichtelijk gemaakt. Eventuele vernauwingen worden opgespoord en de bloedvaten worden in kaart gebracht.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 535 135

Hoe kom ik er?

Route 45
Lees voor

Wat gebeurt er bij een shuntogram?

Om een shuntogram te kunnen maken, is het noodzakelijk dat er een naald in de shunt zit. Daarom meldt u zich eerst op de Dialyseafdeling. Daar wordt de naald geprikt. Vervolgens gaat u naar de afdeling Radiologie waar het shuntogram wordt gemaakt. Dit laatste geldt niet als u nog in de predialyse-fase zit.

U gaat op de röntgentafel liggen, uw shuntarm ligt opzij. De laborant(e) plaatst een stuwband (een band van elastiek die strak aangetrokken wordt) om de bovenarm van uw shuntarm. Deze stuwband wordt strak opgepompt. Hierdoor komt er druk op uw bloedvaten en worden ze wat beter zichtbaar. Via de dialysenaald wordt door de radioloog de contrastvloeistof ingespoten. De stuwband in uw bovenarm zorgt er voor dat er tijdelijk geen bloeddoorstroming in de arm kan plaatsvinden. Dit kan het gevoel van een “slapende” arm geven en of pijn veroorzaken.

Op dit moment worden de foto’s gemaakt en is het zeer belangrijk om uw arm stil te laten liggen. Van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel krijgen, dit is normaal en verdwijnt binnen enkele minuten. Na een serie foto’s wordt de stuwband losser gemaakt, zodat de bloedcirculatie zich kan herstellen. Er worden meerdere foto’s gemaakt, niet bij elke foto is een stuwband nodig, dit is afhankelijk van het af te beelden deel van de shunt. Het onderzoek duurt vaak zo'n 30 minuten.

Downloads

Komt u binnenkort naar het Deventer Ziekenhuis voor dit onderzoek? Het is belangrijk om u goed voor te bereiden. Download onze folder en lees wat u kunt verwachten.