Menu
Onderzoeken

Onderzoek naar stemstoornissen

Bij een onderzoek naar stemstoornissen beluistert een logopedist uw stem, en kijkt en voelt hoe u zich inspant om te spreken. Daarnaast wordt er een akoestische stemanalyse uitgevoerd met behulp van computerprogrammatuur.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 44

Hoe kom ik er?

Route 5
Lees voor

Wat gebeurt er bij een onderzoek naar stemstoornissen?

Bij een onderzoek beoordeelt de logopedist de stem aan de hand van de volgende spreekcomponenten:

  • lichaamshouding
  • ademhaling
  • stemkwaliteit
  • luidheid- en toonhoogte(variatie en omvang
  • articulatie
  • spreektempo
  • intonatie
  • resonans

Van de stem wordt een geluidsopname gemaakt. In het gesprek wordt u ondermeer gevraagd naar de stembelasting, het stemgebruik en de stemhygiëne. Samen met de gegevens van de verwijzend arts wordt er een logopedische diagnose gesteld en een vervolgadvies gegeven.