Menu
Onderzoeken

Onderzoek naar stemstoornissen

Bij een onderzoek naar stemstoornissen beluistert een logopedist uw stem, en kijkt en voelt hoe u zich inspant om te spreken. Daarnaast wordt er een akoestische stemanalyse uitgevoerd met behulp van computerprogrammatuur.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 44

Hoe kom ik er?

Route 5

Wat gebeurt er bij een onderzoek naar stemstoornissen?

Bij een onderzoek beoordeelt de logopedist de stem aan de hand van de volgende spreekcomponenten:

  • lichaamshouding
  • ademhaling
  • stemkwaliteit
  • luidheid- en toonhoogte(variatie en omvang
  • articulatie
  • spreektempo
  • intonatie
  • resonans

Van de stem wordt een geluidsopname gemaakt. In het gesprek wordt u ondermeer gevraagd naar de stembelasting, het stemgebruik en de stemhygiëne. Samen met de gegevens van de verwijzend arts wordt er een logopedische diagnose gesteld en een vervolgadvies gegeven.

Onze specialisten en zorgverleners

2 specialisten en zorgverleners