Menu
Onderzoeken

Onderzoek naar bijkomende aandoeningen bij ouderen

Onze afdeling Cardiologie onderzoekt welke aandoeningen op oudere leeftijd gelijktijdig kunnen voorkomen met hartfalen en of deze aandoeningen invloed hebben op de behandeling van hartfalen. Met de resultaten van dit onderzoek hopen wij in de toekomst de behandeling voor oudere patiënten met hartfalen te kunnen verbeteren.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 00

Hoe kom ik er?

Route 79
Lees voor

Wat gebeurt er bij onderzoek naar bijkomende aandoeningen bij ouderen?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Beide delen zijn niet vervelend of belastend voor u.

Eerst deel

Het eerste deel van het onderzoek kan bij u thuis plaatsvinden, maar als u dat prettiger vindt kan het ook in het Deventer Ziekenhuis. Er worden verschillende testen afgenomen. Tussen elke test zit een korte rustpauze. De tests zijn niet belastend. Ze bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Vragen en tekenopdrachten om het geheugen en andere functies van de hersenen te meten
  • Vragen om te kunnen beoordelen hoe het met uw stemming en functioneren in het dagelijks leven is en hoe u zelf uw kwaliteit van leven ervaart
  • Vragen over uw medicijngebruik
  • Korte looptest
  • Meten van de bloeddruk en middelomtrek

Daarnaast zullen wij u vragen of er iemand nauw betrokken is bij uw zorg (bijvoorbeeld uw partner, familielid of mantelzorger). Graag willen wij hem of haar een aantal vragen stellen om te kijken wat zij van uw zorg vinden. Als u of uw naaste deze vragen niet op prijs stellen dan slaan wij dit gedeelte over. U mag dan wel het onderzoek voortzetten.

Tweede deel

Het tweede deel van het onderzoek vindt plaats op de hartfalenpolikliniek van het Deventer Ziekenhuis. Daar zal een nieuw echo-onderzoek van uw hart plaatsvinden. Dit is nodig om de pompfunctie van het hart bij alle patiënten die meedoen aan dit onderzoek op precies dezelfde manier te meten. Ook wordt uw lengte en gewicht gemeten en nemen we wat buisjes bloed af. We proberen dit deel van het onderzoek zoveel mogelijk te koppelen aan uw gewone bezoeken aan de hartfalenpolikliniek.

Uit uw medisch dossier worden gegevens verzameld over medicijnengebruik en de eventuele thuiszorg waar u gebruik van maakt. Ook wordt over het afgelopen jaar gekeken of u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest. Met uw medische gegevens zal uiteraard vertrouwelijk worden omgegaan.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u uw (lees)bril, stok of rollator en medicijndoosjes bij de hand hebt.

Nazorg

Als u het goed vindt, benaderen wij u over 1 jaar nog eens om te informeren hoe het met u gaat. Het gaat er dan om hoe vaak u het jaar na het onderzoek nog in het ziekenhuis bent geweest en of er extra zorg is ingezet, bijvoorbeeld thuiszorg. Dit om te zien of bepaalde problemen (bijv geheugenproblemen) ook leiden tot meer behoefte aan bepaalde zorg. We bellen u dan nog één keer en bekijken uw medisch dossier.

Downloads

Wilt u meer weten over het onderzoek, de achtergrond en wat u kunt verwachten? Dan kunt u hieronder onze folder downloaden.