Menu
Onderzoeken

Leverbiopsie met behulp van echografie

Bij een leverbiopsie wordt, met een naald, leverweefsel (biopt) afgenomen voor onderzoek. Om de juiste plaats te kunnen bepalen, wordt er gebruik gemaakt van echografie. Het biopt wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 535 135

Hoe kom ik er?

Route 45
Lees voor

Wat gebeurt er bij een leverbiopsie met behulp van echografie?

De echo-assistent(e) ontvangt u in de onderzoeksruimte. U gaat op uw rug liggen, op de onderzoektafel, met de rechterarm onder het hoofd. Met het echografieapparaat zoekt de radioloog de juiste plaats op voor de verdovingsprik. Na deze prik krijgt u steriele doeken over uw buik en wordt een steriele gel aangebracht.

De radioloog prikt met de naald de plaats aan waarvan het weefsel nodig is. U krijgt daarbij een ademcommando. Ondanks de verdoving kunt u nog wel wat van de prik voelen. Op de monitor ziet de radioloog of de naald op de juiste plaats zit. Via de naald wordt een pijpje met weefsel uit de lever gehaald. U hoort dan een harde klik. Aan de hand van het verkregen weefsel kijkt de radioloog of dit voldoende is. Zo nodig wordt er nog een biopt afgenomen. Het verkregen weefsel wordt verpakt en opgestuurd voor onderzoek naar het laboratorium. De radioloog maakt de huid weer schoon en plakt een pleister op de plaats van de punctie. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Downloads

Komt u binnenkort naar het Deventer Ziekenhuis voor dit onderzoek? Het is belangrijk om u goed voor te bereiden. Download onze folder en lees wat u kunt verwachten.