Menu
Onderzoeken

Gehooronderzoek

Een gehooronderzoek vindt plaats op de (buiten)polikliniek en wordt verricht door een doktersassistent. Er zijn verschillende onderzoeken.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 95

Hoe kom ik er?

Route 30
Lees voor

Wat gebeurt er bij een gehooronderzoek?

Toonaudiometrie

De assistente laat u tonen horen van verschillende frequenties en verschillende sterktes.

Spraakaudiometrie

U krijgt korte woorden te horen die na elke 11 woorden zachter of harder worden. U wordt verzocht deze woorden zo goed mogelijk na te zeggen.

Tympanometrie

U krijgt in het te meten oor een dopje dat uw gehoorgang helemaal afsluit. Hiermee wordt de druk in uw gehoorgang veranderd. Het apparaat dat aan het dopje is aangesloten, meet dan hoeveel luchtdruk uw trommelvlies en gehoorbeentjes opnemen.

Stapediusreflex

U heeft het dopje in het te meten oor en een hoofdtelefoon op het andere oor. U krijgt sterke tonen te horen. Het apparaat meet de beweging van een spiertje in uw middenoor.

Downloads

Wilt u meer algemene informatie over het gehooronderzoek? Download de folder hieronder.