Menu
Onderzoeken

Endoscopie-onderzoek onder sedatie

Een endoscopie is een onderzoek waarbij een arts door een smal buisje in het lichaam kijkt. 'Endo' betekent 'van binnen' en 'scopie' wil zeggen 'kijken'. Dit gebeurt met een soepel en bestuurbaar kijkertje, een endoscoop. Bij een endoscopie-onderzoek onder sedatie bent u wat slaperig, zodat het onderzoek voor u minder belastend is.

Afdeling(en)

Hoe kom ik er?

Route 53
Lees voor

Wat gebeurt er bij een endoscopie-onderzoek onder sedatie?

Vóór de start van het onderzoek brengt de arts of verpleegkundige een infuusnaaldje in een bloedvat van uw arm of hand. Vervolgens wordt door middel van een knijper op uw vinger gecontroleerd of uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed goed zijn. Daarna wordt het slaapmiddel toegediend. Omdat het medicijn snel werkt, kan vrijwel direct daarop het onderzoek plaatsvinden. Soms duurt het onderzoek wat langer en wordt u al weer wat wakkerder, voordat het onderzoek klaar is. Dit is niet erg. Het gaat erom dat het onderzoek voor u te verdragen is. Zonodig kan de arts besluiten wat extra sedatie te geven.

Risico's en bijwerkingen

Hoewel het slaapmiddel voordelen heeft, zijn er ook nadelen aan verbonden. Door de sedatie gaat u oppervlakkiger ademhalen, waardoor het soms nodig is zuurstof toe te dienen. Wanneer het voorkomt dat uw zuurstofopname te ver daalt, kan het nodig zijn de werking van het slaapmiddel op te heffen door u een medicijn toe te dienen. Ook kunt u minder gevoelig zijn voor het medicijn. Regelmatig gebruik van slaapmiddelen of alcoholische dranken kan de werking van het medicijn verminderen. Verder reageren sommige mensen wat ontremd door de toediening van het medicijn.

In sommige gevallen, zoals bij een slechte hart-en /of longfunctie, kan de maag-, darm- en leverarts die het onderzoek uitvoert, besluiten af te zien van toediening van sedatie vanwege het risico op complicaties.

Nazorg

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, halen de verpleegkundigen van uw verpleegafdeling u weer op. Op de afdeling hoort u van uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek.

In geval van een dagopname, verblijft u een korte periode op de uitslaapkamer van de Endoscopie-afdeling. Hier kunt u uitslapen van de sedatie totdat het slaapmiddel volledig uitgewerkt is en u zich weer goed voelt. Ook zullen de verpleegkundigen enkele controles uitvoeren.

Afhankelijk van het onderzoek en van de afspraken die de maag-, darm- en leverarts heeft gemaakt, kunt u weer normaal eten en drinken. U krijgt dan een broodmaaltijd aangeboden. De verpleegkundige belt in de tussentijd met uw contactpersoon om de tijd af te spreken waarop u weer opgehaald kunt worden. Meestal mag u dezelfde dag weer naar huis, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken. Voordat u naar huis gaat, zal een verpleegkundige het infuusnaaldje verwijderen.

Downloads

Wilt u meer algemene informatie over het endoscopie-onderzoek onder sedatie? Download de folder hieronder.