Menu
Onderzoeken

Clonidine- of argininetest

Bij een clonidine- of argininetest wordt gekeken of er voldoende groeihormoon in het lichaam van uw kind wordt aangemaakt. Door het toedienen van extra clonidine of arginine gaat de hypofyse tijdelijk extra groeihormoon aanmaken.

Afdeling(en)

Hoe kom ik er?

Route 100
Lees voor

Wat gebeurt er bij een clonidine- of argininetest?

Voor het aanbrengen van het infuusnaaldje, krijgt uw kind een verdovingspleister op de hand. Deze zorgt ervoor dat de prik zo min mogelijk pijn doet. De verpleegkundige verwijdert de verdovingspleister en de kinderarts brengt het infuusnaaldje in. Dit gebeurt op de onderzoekstafel in de behandelkamer. Na het inbrengen van het infuusnaaldje wordt bloed afgenomen. Daarna gaat uw kind naar een kamer waar het de rest van het onderzoek verblijft. Hier gaat uw kind op bed liggen en krijgt vervolgens de clonidine met een beetje water te drinken of arginine via het infuus. De verpleegkundige neemt op gezette tijden bloed af. Dit gebeurt via een kraantje aan het infuus. Uw kind voelt hier niets van.

Tijdens de test moet uw kind rustig op bed blijven liggen en kan wat spelen of lezen. Op de afdeling is allerlei speelgoed aanwezig, maar u mag ook eigen speelgoed meenemen. Uw kind kan door de test last krijgen van een droge mond en/ of slaperigheid. Ook kan de bloeddruk dalen. Daarom controleert de verpleegkundige deze regelmatig. Misselijkheid of hoofdpijn kunnen kortdurend optreden. Tijdens het onderzoek mag uw kind niet eten en drinken. Kleine slokjes water zijn wel toegestaan. Na de laatste bloedafname is de test afgelopen. Het infuus wordt verwijderd en uw kind krijgt iets te eten en te drinken.

Belangrijke voorbereidingen

  • Het kan zijn dat uw kind voorafgaand aan het onderzoek hormonen moet gebruiken. Deze zijn bedoeld om de hersenen en de hypofyse voor te bereiden. De kinderarts bespreekt met u of dit nodig is en geeft zonodig een recept mee.
  • Uw kind moet 6 uur voor aanvang van het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind 6 uur voor het onderzoek niets meer mag eten en drinken.
  • Gebruikt uw kind medicijnen? Deze kunnen op het gebruikelijke tijdstip ingenomen worden met een klein slokje water tenzij de kinderarts dit anders met u heeft afgesproken.
  • Laat uw kind op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding dragen, bijvoorbeeld een trui of shirt met ruime mouwen. Dit is in verband met het aanbrengen van het infuus.

Duur

De opname/het onderzoek duurt ongeveer 4 uur.

De uitslag

U krijgt een (telefonische) afspraak mee voor de uitslag van de test.

Downloads

Wilt u meer informatie over de clonidine- of argininetest, download de folder.