Menu
Patiënt

Neonatologie nazorgpoli

Prematuren, vroeggeboren kinderen, kwamen na ontslag nog wel eens in een grijs gebied terecht tussen ziekenhuis en consultatiebureau. Dankzij een speciale neonatologie nazorgpoli is er nu een betere afstemming tussen ziekenhuis en consultatiebureaus.

Niet meer tussen wal en schip

Kinderen die tussen de 25 en 30 weken van de zwangerschap geboren worden, gaan direct naar een IC-centrum in de regio. Kinderen die tussen de 32 en 36 weken geboren worden, zijn nog steeds prematuren, maar blijven wel gewoon in het Deventer Ziekenhuis. Als ze uit het Deventer Ziekenhuis ontslagen worden, blijven ze hier wel onder controle maar komen ook bij de reguliere consultatiebureaus terecht. Neonatologie verpleegkundige Marja Schoorlemmer: ‘En dan kwamen ouders en vroeggeborenen toch soms tussen wal en schip terecht.’ Ze geeft een voorbeeld. ‘Lang niet elk consultatiebureau heeft ervaring met groeicurves van kinderen die te vroeg geboren zijn. Dan komen ouders met een kind van een paar weken, en dan wordt een groeiachterstand (lengte, gewicht) geconstateerd, terwijl dat in relatie tot een vroeggeboorte helemaal niet zorgelijk hoeft te zijn. Een vroeggeborene is zeg na drie maanden gewoon minder ver in ontwikkeling. Wij zijn daar veel beter op ingeschoten gezien onze ervaring met vroeggeboorten. We kunnen die curves veel beter corrigeren.’

Contact

Al twee jaar zijn Jeugdzorg/consultatiebureau en Deventer Ziekenhuis bezig om de nazorg voor vroeggeboren baby’s beter op elkaar af te stemmen. Even is nog gekeken of dat op één plek zou kunnen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, maar dat was financieel niet haalbaar. Schoorlemmer: ‘We hebben het nu opgelost door intensief goed samen te werken en afspraken te maken wie wat doet.’ Zo is er een stroomschema gemaakt voor ouders, zodat exact bekend is wanneer een kind waar moet zijn. Of bij het DZ of bij het consultatiebureau. Schoorlemmer: ‘Vanaf 1 mei hebben we dat nu geformaliseerd. Als ouders en kind naar huis gaan, krijgen ze standaard een telefoontje van ons na een week, waarna het contact verdeeld wordt tussen ons en consultatiebureaus. Ook zaken als fysiotherapie en logopedie worden aangehaakt in dit systeem.’ Grote voordeel is dat adviezen over bijvoorbeeld leefregels en voeding nu tussen de twee organen worden afgestemd. Dat gaat via een veilige zorgmail gaan. Schoorlemmer: ‘Met deze poli nemen we een stuk onzekerheid bij ouders weg.’ De nazorg is geregeld voor deze prematuren tot ze ‘flitsend kunnen lopen’, dus tot pakweg twee jaar.