Menu
Patiënt

Medisch specialistische revalidatie

​Bij medisch specialistische revalidatie krijgt u naast de revalidatiearts te maken met verschillende behandelaren. Afhankelijk van uw behandel- en hulpvragen, is het mogelijk dat u onder behandeling komt.

Revalidatiebehandeling

Bij een medisch specialistische revalidatiebehandeling krijgt u naast de revalidatiearts te maken met verschillende behandelaren. Afhankelijk van uw behandel- en hulpvragen is het mogelijk dat u onder behandeling komt bij:

Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Bewegingsagoog/psychomotorisch therapeut

Medisch maatschappelijk werk

Medische psychologie

Diëtetiek

De revalidatiearts kijkt niet alleen naar de aandoening zelf maar kijkt ook naar de gevolgen van de aandoening. Hoe zelfstandig bent u en wat kunt u allemaal nog wel?

De behandelaren werken onder leiding van een revalidatiearts samen in een multidisciplinair team. Het team overlegt regelmatig met elkaar en stemt de verschillende behandelingen die u ondergaat ook op elkaar af. Zo ontvangt u de juiste zorg die u op dat moment nodig heeft.