Menu
Behandelingen

Zwangerschapscontrole

Een goede controle van de zwangerschap is belangrijk voor de gezondheid van moeder en kind. In de regio Deventer zijn afspraken gemaakt over de controles en begeleiding van zwangeren. Ook is afgesproken wanneer de verloskundige of huisarts de gynaecoloog te hulp roept of wanneer een collega-arts uit bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis wordt ingeschakeld.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 50

Hoe kom ik er?

Route 125

Wat is zwangerschapscontrole?

Bij een zwangerschapscontrole wordt de groei van de baarmoeder nagegaan. De bloeddruk en het gewicht van het kind worden gemeten en soms wordt de urine nagekeken, bloed geprikt en een echo gemaakt. Ook kan het zijn dat er een hartfilmpje (CTG) van de baby gemaakt wordt. Dit gebeurt meestal wanneer u na de uitgerekende datum nog niet bent bevallen.

Aantal controles

Het aantal controles tijdens een normaal verlopende zwangerschap bedraagt 9 (1e zwangerschap) of 7 (indien u al eerder bent bevallen). Het controleschema ziet er als volgt uit: 12, 20, 26, 30, 34, (36), 38, (40) en 41 weken. Er is altijd een medische reden waarom u bij ons onder controle bent. Daarom wordt individueel bekeken wanneer u terugkomt voor de volgende controle. Het kan dus ook betekenen dat u vaker wordt gecontroleerd.

Thuis

Zwangere vrouwen, bij wie het ongeboren kindje een groeiachterstand heeft of de vliezen vroegtijdig breken, kunnen ook thuis worden gemonitord. De vrouw krijgt hiervoor een koffertje met apparatuur mee en kan zelf hartfilmpjes maken. In het ziekenhuis beoordeelt de gynaecoloog de onderzoeksbeelden. Met tele-monitoring wordt voorkomen dat de zwangere telkens naar het ziekenhuis moet voor een hartfilmpje. Wel blijven de controle-afspraken bij de gynaecoloog doorgaan.

In het ziekenhuis

Op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend zijn er spreekuren speciaal voor zwangeren. De controles worden uitgevoerd door gynaecologen en artsen in opleiding tot specialist (aios). Bij het spreekuur is ook een echoscopist betrokken. Ook kan het zijn dat u niet op deze speciale spreekuren komt, maar op een andere dag bij uw eigen gynaecoloog.