Menu
Behandelingen

Slaapapneu

Medicijnen tegen slaapapneu zijn er niet. De aandoening wordt dan ook vrijwel altijd behandeld met CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).

CPAP is een luchtcompressor die via een neusmasker de druk in de luchtweg verhoogt en zo de ademhalingsstoornissen tegengaat. De volgende dag voelt u zich fitter.

Lees voor

De behandeling bij slaapapneu

De behandeling van Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) is gericht op het wegnemen of sterk verminderen van de ademstilstanden tijdens het slapen en de klachten van slaperigheid of vermoeidheid overdag. Afhankelijk van de ernst van klachten en de anatomie van uw bovenste luchtweg (inclusief uw gebit), wordt uw behandeling gestart.

Anti- snurkbeugel

Een Mandibulair Repositie Apparaat MRA is een beugel die u ’s nachts draagt. Het bestaat uit een boven en ondergedeelte waarbij uw onderkaak iets naar voren komt en uw luchtpijp verder wordt geopend. Dit apparaat wordt voor u op maat gemaakt. Deze behandeling verloopt via de KNO-arts en kaakchirurg.

CPAP apparaat

CPAP is de afkorting van: Continuous Positive Airway Pressure, ofwel continue positieve luchtweg druk. CPAP is een apparaat (compressor) dat lucht via een masker en slang de luchtpijp in blaast. Het CPAP-apparaat blaast kamerlucht met druk in de neus en keel. Door deze druk blijft de keel open.

Nadelen van CPAP-therapie is dat u een masker moet dragen tijdens het slapen. Er wordt lucht in geblazen, waardoor u een droge mond of neus kan krijgen. Ook maakt het apparaat geluid, waar u aan zult moeten wennen. De meeste patiënten raken na een tijdje gewend aan het apparaat. Als u zich veel beter gaat voelen door de CPAP-therapie, is dat vaak belangrijker dan de nadelen. Een prettige bijkomstigheid is dat het snurken sterk zal afnemen en in vele gevallen zelfs helemaal zal verdwijnen.

Aan het begin van de behandeling, krijgt u het CPAP apparaat eerst een paar maanden op proef. Tijdens deze proefperiode wordt gekeken of:

  • De druk goed is ingesteld. Zo nodig wordt deze aangepast.
  • Het masker goed zit. Zo nodig krijgt u een ander masker.
  • Er bijwerkingen optreden en hoe deze behandeld kunnen worden

Aan het eind van de proefperiode wordt gekeken of CPAP-therapie bij u goed werkt:

  • Zijn de ademstops afgenomen?
  • Hebt u minder klachten van slaperigheid overdag?
  • Wordt de CPAP goed verdragen en gebruikt?

Als de proefperiode goed is verlopen, kunt u het CPAP apparaat blijven gebruiken. Achter de schermen wordt de definitieve aanvraag geregeld, dit is enkel een administratieve handeling.

Aandoeningen

Download de folder