Menu
Behandelingen

Schoudergewricht stabiliseren met een kijkoperatie

Bij langdurige en ernstige schouderklachten kan uw behandelend arts ervoor kiezen uw schoudergewricht te stabiliseren met een kijkoperatie. Hierbij worden het kapsel en de banden in uw schouder opnieuw gehecht.

Lees voor

Wat is het stabiliseren van het schoudergewricht?

Een verpleegkundige begeleidt u naar de operatieafdeling. U mag, als u kunt, zelf overschuiven op een operatiebed. Daarna komt de anesthesioloog bij u voor de verdoving. De operatie vindt meestal plaats onder algehele narcose en een regionale verdoving met een prikje in de zijkant van de hals of in de nek. De regionale verdoving verdooft de schouder tijdens de operatie en na de operatie werkt deze verdoving nog 12 tot 24 uur door zodat uw schouder niet pijnlijk zal zijn na de operatie.

De orthopedisch chirurg voert bij u een kijkoperatie van de schouder uit. U krijgt 3 kleine littekens van ongeveer 1 cm. rond de schouder. Met de kijkbuis wordt het schoudergewricht van binnen geïnspecteerd. Met name wordt gekeken of het kapsel en de banden losgescheurd zijn. Het kapsel wordt schoongemaakt evenals de voorrand van de kom waar het kapsel moet worden teruggehecht. In de kom worden 2 of 3 oplosbare schroefjes met hechtdraden geplaatst om het kapsel en de banden terug te hechten.

De operatie duurt ongeveer 1½ uur. Direct na de operatie verblijft u enige tijd in de nabehandelingkamer (uitslaapkamer). Als de controles, zoals bloeddruk en hartslag, goed zijn, gaat u terug naar de afdeling.

Risico's en bijwerkingen

Bij iedere operatie is er kans op complicaties zoals bloeduitstortingen, bloedingen en infecties. Bij een kijkoperatie van de schouder is die kans kleiner dan 1%.
Ongeveer 90% van de patiënten heeft na de herstelperiode een stabiele schouder met een normale beweeglijkheid. De kans dat de schouder opnieuw uit de kom gaat, is ongeveer 10%. Soms neemt de beweeglijkheid, met name het naar buiten draaien van de schouder, na de operatie licht af. Af en toe treedt er na de operatie een ‘’frozen shoulder’’ op. Dat is een ontsteking van het schouderkapsel dat gepaard gaat met stijfheid en pijn. In 95% verdwijnen die vanzelf.

Nazorg

Voor het beste resultaat na de operatie moet u de schouder samen met de fysiotherapeut trainen. U doet direct na operatie oefeningen met de fysiotherapeut in het ziekenhuis, en thuis oefent u samen met een fysiotherapeut verder.

Aandoeningen

Downloads