Menu
Behandelingen

Postoperatieve Pijn Service (PPS)

De Postoperatieve Pijn Service is onderdeel van de afdeling Anesthesiologie en richt zich op pijnbehandeling in het algemeen en in het bijzonder op pijnbehandeling bij geopereerde patiënten.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 31

Hoe kom ik er?

Route 91
Lees voor

Wat is de Postoperatieve Pijn Service?

De vakgroep Anesthesiologie heeft een Postoperatieve Pijn Service (PPS). Die richt zich op pijnbehandeling in het algemeen en in het bijzonder op pijnbehandeling bij geopereerde patiënten. Het gaat dan niet alleen om pijnbehandeling vlak na de operatie, maar ook gedurende de hele periode daarna, zolang de patiënt er behoefte aan heeft. De PPS verzorgt de pijnbehandeling bij patiënten en geeft voorlichting en instructie hierover aan verpleegkundigen en artsen. De PPS ontwikkelt ook richtlijnen voor pijnbehandeling en doet onderzoek naar de effectiviteit van pijnbehandelmethoden.

Aandoeningen