Menu
Behandelingen

Pijnbehandeling - zenuwwortel

Een zenuwwortelbehandeling is het beïnvloeden van de pijngeleiding in een zenuw die pijn veroorzaakt. Dit kan met een ontstekingsremmend middel of met warmte of stroom.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 20

Hoe kom ik er?

Route 250
Lees voor

Wat gebeurt er bij een zenuwwortelbehandeling.

Aan beide kanten van het ruggenwervelkanaal bevinden zich over de hele lengte uit het ruggenmerg uittredende zenuwbanen. Een wortelbehandeling heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd te beïnvloeden. Deze behandeling vindt ook plaats in de behandelkamer van het Pijncentrum. Een definitieve behandeling kan op twee manieren worden uitgevoerd, die beide 15 minuten duren. We bespreken beide manieren:

Ontstekingsremmend middel

Behandeling met een ontstekingsremmend middel is vaak de eerste keus van een anesthesist. De zwelling van de geïrriteerde zenuw zal door de ontstekingsremmer slinken en de prikkelgevoeligheid wordt door dit middel gedempt. Hierdoor zal de pijn afnemen. Deze behandeling kan eventueel na 3 tot 6 maanden worden herhaald tot maximaal drie maal per jaar.

Warmte/stroom

Het eerste deel van de behandeling is hetzelfde als bij de behandeling met een ontstekingsremmend middel. Als de naaldpunt onder röntgendoorlichting is geplaatst, zal met behulp van stroom de naaldpunt worden verwarmd. Er ontstaat dan een verandering in de zenuwvezel, waardoor de pijn niet meer kan worden doorgegeven. Functies als spierkracht en voelen veranderen hierdoor niet. Het verwarmen van de naaldpunt is niet pijnlijk. U kunt tijdens de behandeling lichte klopjes voelen in het gebied waar de naald zit.

Downloads