Menu
Behandelingen

Pijnbehandeling - plexus coeliakus blokkade

Bij een plexus coeliakus blokkade blokkeert de specialist een groep zenuwen in de bovenbuik. Hierdoor worden er geen pijnsignalen meer doorgeven aan de hersenen. De blokkade vermindert de pijn in uw bovenbuik.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 20

Hoe kom ik er?

Route 250
Lees voor

Wat is een plexus coeliakus blokkade?

De behandeling vindt plaats op de behandelkamer. U krijgt voor de behandeling een operatiejasje aan en een infuus in uw arm, zodat, als dat nodig is, medicijnen toegediend kunnen worden. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Als dit vanwege de pijnklachten niet mogelijk is, krijgt u vlak van tevoren een verdoving middels een ruggenprik. U blijft dan wel wakker, maar uw buik en benen zijn verdoofd.

Onder röntgendoorlichting worden 2 holle naalden via uw rug ingebracht in de zenuwen in de bovenbuik (plexus coeliakus). Met behulp van contrastvloeistof controleert de specialist of de naalden op de goede plaats zitten. Vervolgens wordt er een behandelvloeistof via deze naalden geïnjecteerd. Deze behandelvloeistof is een neurolytische vloeistof die de geleiding in de zenuwbanen blokkeert, zodat de pijn niet meer (helemaal) doorgegeven kan worden aan de hersenen. De behandeling duurt zo'n 30 minuten en het resultaat merkt u binnen 24 uur.

Risico's en complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, toch bestaat er een geringe kans op complicaties:

  • tijdelijke diarree / misselijkheid. Dit is binnen 48 uur weer over;
  • tijdelijk een lage bloeddruk. U kunt dan bij plotseling rechtop komen even duizelig zijn;
  • bloeduitstorting op de plaats waar geprikt is;
  • pijn in de lies;
  • problemen met de potentie;
  • problemen of pijn bij het ademhalen. Dit kan ontstaan als bij de behandeling het longvlies is geraakt. Een controlefoto van de longen is dan nodig;
  • uitvalsverschijnselen waarbij u geen kracht meer in uw benen hebt.
  • napijn.

Complicaties treden meestal op binnen de eerste 24 uur na de behandeling. Dan bent u in het ziekenhuis opgenomen. Mocht er zich thuis toch een probleem voordoen, dan kunt u tussen 8.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met het pijncentrum, tel.: (0570) 53 51 20 en buiten deze uren met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

Downloads