Menu
Behandelingen

Overplaatsing verpleegafdeling (IC)

Wanneer u geen intensieve zorg en continue monitoring meer nodig heeft, wordt u van de Intensive Care overgeplaatst naar een verpleegafdeling. U zult de zorgverlening op de verpleegafdeling anders ervaren als die van de IC. We zetten de verschillen voor u op een rij.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 53 45

Hoe kom ik er?

Route 130
Lees voor

Wat gebeurt er bij een overplaatsing van de IC naar de verpleegafdeling?

Als u wordt overgeplaatst naar de verpleegafdeling komt de verpleegkundige van deze afdeling u ophalen van de Intensive Care. U wordt in bed naar de verpleegafdeling gereden. De verpleegkundige van de Intensive Care draagt de zorg over naar de afdelingsverpleegkundige. Ook de behandelend arts zal de zorg overdragen naar de specialist die op de verpleegafdeling verantwoordelijk is voor de medische zorg. De verpleegkundigen en artsen op de verpleegafdeling zijn op de hoogte van uw medische situatie.

Op de verpleegafdeling

Als u overgeplaatst bent naar de verpleegafdeling zult u merken dat hier een aantal verschillen zijn in vergelijking met de Intensive Care.

 • Op de verpleegafdeling komt u op een één, twee- of driepersoonskamer die anders ingericht is.
 • Er is geen bewakingsapparatuur aanwezig zoals u dit gewend was op de Intensive Care.
 • De verpleegkundige op de verpleegafdeling heeft de zorg over meerdere patiënten. Er is dus geen sprake van één op één verpleging.
 • Als u op de verpleegafdeling bent zal de verpleegkundige u ondersteunen bij de dagelijkse zorg. Zij zal u stimuleren om steeds meer dingen zelf te gaan overnemen. Mocht u een verpleegkundige nodig hebben kunt u op het rode kruisje op de bel drukken. Er komt dan zo snel mogelijk een verpleegkundige bij u.
 • Elke ochtend loopt de zaalarts visite. Mocht u of uw naaste/contactpersoon behoefte hebben aan een gesprek met de zaalarts dan kunt u dit bij de visiteronde of bij de verpleegkundige aangeven.

Bezoektijden

Op de verpleegafdeling gelden andere bezoektijden dan op de Intensive Care. Op de verpleegafdeling zijn de bezoektijden van 15.00 - 17.00 uur en 18.00 tot 19.30 uur. Tijdens de bezoektijden wordt gestreefd naar niet meer dan 2 bezoekers per patiënt omdat dit voor u of uw medepatiënten een te grote belasting kan zijn.

Dagindeling

Op de verpleegafdeling is sprake van een vaste dagindeling. Een dag ziet er als volgt uit:

 • 06.00 - 07.00 uur wekken, controles worden gedaan
 • 07.00 - 07.30 uur eventuele medicatie wordt verstrekt
 • 07.30 - 08.30 uur ontbijt
 • 08.00 - 11.00 uur zaalartsen lopen visite
 • 08.30 - 10.15 uur hulp bij lichamelijke verzorging, bedden worden opgemaakt
 • 10.00 uur koffieronde
 • 11.00 - 12.00 uur controles, eventuele medicatie wordt verstrekt
 • 12.00 - 13.00 uur broodmaaltijd
 • 13.00 - 14.00 uur mogelijkheid om te rusten. Roomservice vraagt warme maaltijd op
 • 14.00 - 15.00 uur koffie- en theeronde
 • 15.00 - 17.00 uur bezoektijd
 • 16.00 - 17.00 uur eventuele medicatie wordt verstrekt, voorgerecht wordt verstrekt
 • 17.00 - 18.00 uur warme maaltijd wordt verstrekt
 • 18.00 - 19.30 uur bezoektijd
 • 19.00 uur koffie- en theeronde
 • 19.30 - 22.30 uur controles, eventuele medicatie wordt verstrekt. Klaarmaken voor de nacht

Downloads