Menu
Behandelingen

Niet opereren na bestraling en chemotherapie bij endeldarmkanker 'Wait and see'

Na de diagnose endeldarmkanker wordt er behandeld met bestraling en chemotherapie. In principe volgt na deze behandeling een operatie. Bij een kleine groep kan gekozen worden voor het Wait-and-see: niet opereren na bestraling en chemotherapie bij endeldarmkanker.

Lees voor

Wat is 'Wait and see' bij endeldarmkanker?

De operatie

Een operatie bij endeldarmkanker houdt in dat de endeldarm met het omliggende vet en lymfeklieren verwijderd wordt. Dit is een ingrijpende operatie met meestal een tijdelijk stoma en soms een blijvend stoma (bij ongeveer een 2/3 van de patiënten) als gevolg. Naast de complicaties die bij deze operatie kunnen optreden, is er ook een kans op tijdelijke of blijvende moeilijkheden met de seksuele functies, de blaasfunctie en de functie van de sluitspier.

Door de bestraling en de chemotherapie wordt de tumor vaak kleiner. Bij een kleine groep van de patiënten blijkt na de operatie uit onderzoek van de weggehaalde endeldarm dat de tumor volledig is verdwenen. Het is aannemelijk dat deze patiënten dan wellicht niet geopereerd hadden hoeven te worden. Tegelijkertijd kan zonder een operatie en zonder het onderzoek van de weggehaalde endeldarm en lymfeklieren niet met zekerheid worden vastgesteld of de tumor volledig verdwenen is.

Niet opereren

Wait-and-see houdt in dat patiënten bij wie de tumor is verdwenen na bestraling en chemotherapie de optie krijgen om niet te opereren, maar af te wachten met frequente controles. Onderzoek laat goede resultaten zien en de optie om af te wachten wordt nu standaard besproken met patiënten die hiervoor in aanmerking komen als alternatief voor de operatie.

Downloads

Wilt u meer informatie over het niet opereren na bestraling en chemotherapie bij endeldarmkanker en wat u kunt verwachten? Download de folder hieronder.

Aandoeningen