Menu
Behandelingen

Niersteenvergruizing

Niersteenvergruizing is een manier om nierstenen te verwijderen. Een mobiele niersteenvergruizer stuurt gericht schokgolven op de niersteen af, waardoor de steen vergruist.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 50

Hoe kom ik er?

Route 3
Lees voor

Wat is niersteenvergruizing?

De behandeling vindt plaats op de polikliniek Urologie. Daar kleedt u zich gedeeltelijk uit en komt u op de behandeltafel liggen. Om goed contact tussen lichaam en apparaat te waarborgen wordt er een ruime hoeveelheid gelei of een geleipak op de huid aangebracht. Het opsporen van de nierstenen gebeurt met röntgendoorlichting en echografie.

Vanuit de niersteenvergruizer wordt een hoge concentratie schokgolven op de niersteen gericht. Hierdoor valt de niersteen uiteen in gruis. Dat ziet er uit als stof, maar er kunnen ook grotere korrels bij zitten die er uitzien als zand. Het gruis en de korrels plast u later uit. De schokgolven zijn doorgaans niet pijnlijk, maar u voelt ze wel. De meeste mensen ervaren het als stevige tikken op de rug en buik of een zeurend gevoel. De schokgolven hoort u als een soort klap. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling zo stil mogelijk ligt. De behandeling duurt zo'n 30 minuten.

Risico's en bijwerkingen

Het kan zijn dat u pijn krijgt. Dit wordt veroorzaakt door het lostrillen van de steen (stenen) en het zakken van het gruis. Als het nodig is kunt u de eerste twee dagen de pijn met pijnstillers onderdrukken en dit langzaam afbouwen. Dit doet u als volgt:

  • De eerste 2 dagen neemt u 4 x daags, om de 6 uur, 2 tabletten paracetamol van 500 mg.
  • Daarna neemt u 2 dagen 4 x daags, om de 6 uur, 1 tablet paracetamol van 500 mg.

Daarna stopt u met de pijnstilling en gebruikt u alleen zo nodig bij pijn 2 tabletten paracetamol van 500 mg (maximaal 4 x daags).

Meestal zal er wat bloed in uw urine zitten. Het gruis kan namelijk kleine beschadigingen aan uw urinewegen veroorzaken. Na enige tijd gaat dit vanzelf over. Het kan ook zijn dat uw urine helemaal wit is. Dat komt doordat het gruis voornamelijk uit kalk bestaat. Ook dit verdwijnt na enige tijd vanzelf.

Na de behandeling krijgen sommige mensen koorts. Meestal treedt dit op bij patiënten die al vóór de behandeling een urineweginfectie hadden. Wanneer er koorts optreedt boven de 38,5 graden, neem dan contact op met de uroloog.

Nazorg

Het kwijtraken van nierstenen in de vorm van gruis gebeurt meestal in de eerste week. Na ongeveer drie maanden zijn er geen gruisdeeltjes meer in de urine te verwachten. Wilt u het gruis de eerste drie dagen opvangen (urine zeven) en het te bewaren voor het volgende polikliniekbezoek. De uroloog kan dan eventueel besluiten om het gruis nader te laten onderzoeken.

Het is belangrijk om na de behandeling, enkele dagen in beweging te blijven en veel te drinken (circa 2 liter per dag), zodat het gruis van de nierstenen sneller uitgeplast kan worden. Het uitplassen van het gruis kan onmiddellijk na de behandeling maar ook pas enkele weken later op gang komen. Het kan weken duren voor al het gruis verdwenen is.

Aandoeningen

Downloads