Menu
Behandelingen

Nazorgspreekuur hart / vaataandoening

Wanneer u herstelt van een hart- of vaataandoening kunt u met veel vragen blijven zitten. Sommige patiënten voelen zich onrustig of zijn prikkelbaar en snel geëmotioneerd. Niet alleen patiënten, maar ook partners of andere familieleden zitten met vragen en/of onduidelijkheden. Hiervoor kunt u terecht op het nazorgspreekuur.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 00

Hoe kom ik er?

Route 79
Lees voor

Wat is het nazorgspreekuur?

De nazorgverpleegkundigen in het Deventer Ziekenhuis zijn René Reinderink en Loes van der Leij. Zij zijn ook de coördinatoren van het hartrevalidatie-team.

Op het nazorgspreekuur kunt u vragen en/of onduidelijkheden over uw situatie bespreken. De nazorgverpleegkundige beantwoordt uw vragen en geeft zonodig advies over hoe u de leefregels zo goed mogelijk kunt inpassen in uw dagelijks leven. Voor medische vragen wordt u doorverwezen naar de cardioloog. De verpleegkundige bespreekt met u hoe u de cardioloog kunt spreken.

Voorbereiding

Als u voldoende bent hersteld en naar huis gaat, krijgt u diverse brochures van de Nederlandse Hartstichting mee. Lees die rustig door. U zult allicht ook informatie tegenkomen die niet op uw situatie van toepassing is. Vindt u de informatie onduidelijk, vraag de nazorgverpleegkundige om uitleg. Neem naar het spreekuur bij voorkeur uw partner of een andere naaste mee. Wij kunnen voor u ook een intake voor de bewegingsmodule (fysiotherapie) doen. Neem voor het bezoek aan het nazorgspreekuur uw patiëntenpas en medicijnlijst mee.

De afspraak

Als u uit het ziekenhuis wordt ontslagen, krijgt u een afspraak voor het spreekuur mee voor 1 à 2 weken later. Kom op afgesproken dag en tijdstip naar het ziekenhuis, polikliniek cardiologie, route 79. U kunt zich melden aan de balie. De nazorgverpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte.

De duur van het gesprek is afhankelijk van uw vragen, maar is maximaal 45 minuten. De nazorgverpleegkundige maakt een kort verslag van het gesprek. In overleg met u bespreekt de verpleegkundige uw situatie eventueel met het hartrevalidatieteam.

Downloads